Eğitim Öğretim

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Görsel Sanatlar Bölümünün amacı; sanat-kültür sektöründe, sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, tanıtım  sektörü, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, tiyatro, sinema, sahne sanatları, özel ve resmi  kurum ve kuruluşlarda çalışabileceklerdir. Aynı zamanda bölüm mezunları sanatçı olarak da kendi atölyelerinde çalışabileceklerdir.

Bölümün dört yıl sürecek lisans eğitimi; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek derslerini kapsamaktadır.

Görsel Sanatlar Bölümü lisans öğrencileri, yıl içerisinde devam eden sergi, festival ve etkinliklere katılacaktır. Öğretim yılı içerisinde öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar ve etkinlikler yılsonu öğrenci sergilerinde sergilenecektir. Aynı zamanda öğretim yılı içerisinde çevre tanıtım ve inceleme gezileri, müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ile önemli sanatsal etkinliklere ilişkin geziler, bölüm çerçevesinde yürütülecektir.

Görsel Sanatlar Bölümü'ne toplamda 20 (10'u özel yetenek sınavı ile, diğer 10'u ise YGS ile) lisans öğrencisi alınacaktır. Bölümün akademik kadrosunda 1 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Görsel Sanatlar Bölümü, her biri kendi alanında deneyimli ve seçkin bir öğretim elemanı profiline sahiptir. Bölüm öğretim elemanları, uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bilimsel çalışmaları, ödülleri, Gazi Üniversitesi ve diğer kamu kuruluşlarınca desteklenen proje çalışmaları, uluslararası ve ulusal düzeyde olmak üzere çeşitli yarışmalı karma ve kişisel sergileri, kitapları ile akademik ve sanatsal çalışmalar içinde yer almaktadırlar. 

Değişen ve gelişen toplum dinamiklerine uygun olarak Görsel Sanatlar Bölümü sürekli yenilenme ve güncel olanı yakalamak hedefindedir. Bu hedef doğrultusunda Avrupa Birliği Ülkeleri ile eğitim program, süreç ve öğrenci değişimi çalışmaları yapacaktır.

Görsel Sanatlar Programı, temel sanat kavramları, sanatsal teknik, yöntem ve gelişmeler, sanatta yaratıcı ve dinamik süreçleri takip eden, kurumsal sanat yönetimi, kurumsal sanat denetimi ve görsel sanatlarda bu kavramların uygulama ve sentezlerini, çeşitli problemlerin çözümüne, yönlendirilmesine, denetlenmesine, yönetilmesine ve değerlendirmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınacak ve bunlar stüdyo çalışmaları ile desteklenecektir.

Dört yıllık lisans eğitimi programı, birinci sınıf fakülte ortak programında yer alan, Temel Tasarım, Desen, Sanat Tarihi, UygarlıkTarihi, Sanat Kavramlarına Giriş derslerini içermektedir. Program 2. sınıftan itibaren Türk Sanatı, Stüdyo, Görsel Sanatlarda Bilgisayar Uygulamaları, Modelaj, Yüzey Tasarımı, Küratörlük Uygulamaları, Duvar Resmi, Gösteri ve Sergileme Teknikleri, Disiplinlerarası Stüdyo, Sanat ve Kültür Yönetimi, Görsel Göstergebilim, Video Sanatı, Metin Yazarlığı gibi alan derslerini kapsamaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı ünvanları ile resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, medya organları, tiyatrolar, sanat okullarında görev yapabilecekler ve ayrıca serbest sanatçı olarak kendi işlerinde çalışabileceklerdir.

Misyon

Görsel Sanatlar  Bölümü günümüz sanatının disiplinlerarası yapısı içinde, sanat sektörünün aradığı çağdaş, yenilikçi, yaratıcı ve deneysel sanat süreçlerini oluşturan, yönlendiren, sürdüren, değerlendiren, denetleyen ve yöneten, bilgi ve beceri ile donanmış, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte, sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı adayları yetiştirme misyonundadır.

Vizyon

Uluslararası standartlara sahip, tercih edilen, nitelikli sanat eğitimi, ulusal ve uluslar arası kültür sanat etkinlikleri ile dikkat çeken öncü ve örnek bir bölüm olma vizyonu içerisindedir. Görsel Sanatlar  Bölümü, klasik sanatçı yetiştiren bir bölüm olmayıp, dünyada ve Türkiye’de yeni ve çok hızlı gelişmekte olan sanat süreçlerini oluşturma, sürdürme, denetleme, değerlendirme ve yönetme alanlarında, öncü bir yapı üstlenmek hedefindedir. Görsel Sanatlar Bölümü, sanat ve kültür kurumları ve sektörüne ilişkin çok yönlü sanat disiplini içinde yetişmiş, sorunlara çözüm bulan, tercih edilen sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı adayları yetiştirme yönünde öncü olmak vizyonunu üstlenmiştir.

 

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

1. Programın adı: Görsel Sanatlar Programı

2. Programın yürütüleceği fakülte: Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

3. Programın kontenjanını ve öğretim dili ile hazırlık sınıfı bilgisini belirtiniz: Program toplamda 20 (özel yetenek sınavı ile) öğrenci alacaktır. Öğretim dili Türkçe'dir. Hazırlık sınıfı yoktur.

4. Programın somut amaçları ve avantajları: Görsel Sanatlar Programı dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü ve doktora/sanatta yeterlik programları uygulayan bir program olacaktır. Program, Lisans ve lisanüstü eğitim aşamasında kültür ve sanat değerlerini, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte değerlendiren, yaratıcılığı, özgünlüğü ve işlevselliği ön plana çıkaran, teori ve uygulamayı entegre ve süreklilik içerisinde ele alan, dinamik, çözümleyici ve disiplini ilke edinmiş bir eğitim öngörmektedir. Programın amacı; öğrencilerin sanatsal ve bilimsel araştırma, yaratma, yönetme, denetleme ve değerlendirme süreçlerini kazanarak, sanat-kültür ve bu alana ilişkin sektörde bu yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını hedeflemektedir.

5. Program başladığı takdirde, belirlenen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenmesi: Açılması önerilen program, bilimsel ve sanatsal bir yapı içermenin yanısıra, aynı zamanda sanat ve kültür alanları ile ilgili sektöre yönelik bir eğitim sunmaktadır. Önerilen dört yıllık programın ardından öğrenciler çağın ihtiyacı olan yaratıcı, dinamik, teknolojik ve sanatsal etkinlikleri takip edecek şekilde sanat sektörüne atılacaklardır. Özellikle sanat ve kültürün önemli bir sektör haline geldiği günümüzde öğrencilerin ilgili sektör ile öğrencilik yıllarında yoğun bir şekilde tanışmış olmaları (bir dönem zorunlu iş yeri eğitimi ve staj) programın başarısını arttıracaktır.

6. Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri: Açılması önerilen program, bugün dünyada ön plana geçen sanat-kültür alanlarında teknolojik olanakların yaratıcı ve özgün bir şekilde kullanımına olanak sağlamakta, yurtdışı eğitim programları ile aynı paralelde ilerleyen bir program olması hedeflenmektedir. Önerilen program günümüzde disiplinlerarası ilerleyen sanat olgusunu destekler nitelikte akademik, bilimsel ve sanatsal, çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyen, üreten, üretim sürecinin içinde yeralan ve bunun yanında akademik çalışmalar yapan bir programdır.

Programla İlgili Yurtiçi ve Yurtdışı Örnekler

Türkiye’deki örnekler:

 • Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,  Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Ankara
 • Okan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü, İstanbul
 • Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü, Eskişehir
 • Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü, İstanbul
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Bölümü, Ankara

Yurtdışındaki örnekler:

 • Eit Hawke’s Bay Faculty of Arts and Social Sciences Diploma of  Visual Arts & Design, New Zeland
 • Monash Universty Faculty of Design, Visual Arts, Avustralia
 • Venezia Universty Faculty of Arts and Design, Dpt. Visual Arts, Italy
 • Jordan Universty Faculty of Arts and Design, Dpt. Visual Arts, Amman
 • UC San Diego, Department of Visual Arts, USA
 • Brown University, Department of Visual Arts, USA
 • The University of Kansas, Department of Visual Arts, USA
 • University of Maryland, Department of Visual Arts, USA
 • Frostburg State University, Visual Arts Department, USA
 • The University of Chicago, Department of Visual Arts, USA
 • Universite De Ottova, Département d’arts visuels, Canada
 • Universite De Moncton, Département d’arts visuels, Canada
 • Universite Laval, École Des Arts Visuels, Canada
 • Universidad Nacional de las Artes, Artes Visuales, Argentina
 • Universidad de Chile, Facultad de Artes, Departamento de Artes Visuales, Chile

Açılması önerilen Görsel Sanatlar Bölümü, yurtiçinde ve yurtdışında Güzel Sanatlar Fakülteleri,  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinde; Görsel Sanatlar Bölümü, Sanat ve  Tasarım Bölümü, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü olarak eğitim vermektedirler.

7. Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız: Görsel Sanatlar Bölümü, fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olabilir. Hali hazırda Sanat ve Tasarım Fakültesinde yer alan diğer bölümlerin birinci sınıf dersleri ortak derslerdir. Önerilen program, Sanat ve Tasarım Fakültesinde yer alan mevcut lisans programından farklı bir işleve ve yapıya sahiptir.

8. Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılarak öğrenci alımı teklif edilmesi halinde önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğini somut olarak açıklayınız: Önerilen Program, mevcut lisans programlarını zayıflatmak yerine, bu programlara destek olabilecek öğretim elemanı, ders ve uygulamalara sahiptir.

9. Programın iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönleri: Önerilen program, gelişen çağın çok yönlü sanatçı profiline uygun bir programdır. Aynı zamanda programın en güçlü yanı öğrencilerin sanat sektöründe lisans programı içerisinde yoğun olarak eğitim görecek olmalarıdır. Bu anlamda sektörde çalışmaya başlayacak mezunlar temel alt yapıyı bölümde aldıklarından herhangi bir zorluk yaşamayacaklardır. Çünkü programın yapılandırılmasında sektörel gelişmelere göre değişim gösterebilecek bir yapı oluşturulmuştur. Ayrıca güçlü bir stüdyo eğitimi ve bu uygulamalı eğitim ile desteklenen etkinlikleri kapsaması programın olumlu ve güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Bunun yanında stüdyoların teknik donanım eksikliği ise bir dezavantajdır.

10. Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları nedir? Program 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlayacaktır. Programa her eğitim-öğretim yılı için toplam 20 öğrenci alınması planlanmaktadır. Eğitim kalitesi gözönünde bulundurularak, önümüzdeki beş yıl içinde alınması düşünülen öğrenci sayısında herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

11. Programdan Mezun Olanların Ünvanı: Sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı.

12. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi var mı?: Görsel Sanatlar Bölümü ders programları, dünyada hızlı bir dönüşüm geçiren teknolojik ve sanatsal gelişmelere paralel ve dinamik bir yapıya sahip olduğundan mezun öğrenciler görsel sanat alanları ile ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, büyük şirket ve holdinglerde, medya organlarında, sanat galarileri, sanat fuarları ve müzayede kuruluşlarında, tanıtım ve organizasyon  kuruluşlarında, ilgili sektörün aradığı, çok yönlü sanat disiplini almış, yaratıcı, düzenleyici, sürdürücü ve yönetici konumunda gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişecek ve mezun olduklarında sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı ünvanları ile resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, sinema ve tiyatrolar, özel ve resmi sanat okullarında görev yapabileceklerdir.

13. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar: Bir öğrencinin Görsel Sanatlar  Bölümünden mezun olabilmesi için dört yıllık eğitim sürecinde 177 krediyi (240 AKTS) tamamlaması gerekmektedir.

14. Programdan mezun olabilmek için gereken staj vb. çalışmalar:   Programdan mezun olabilmek için öğrencilere yedinci yarıyılın tamamaını kapsayan GST-401 İş Yeri Eğitimi dersi öngörülmüştür. Bu ders sektörde hizmet veren; resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, tanıtım ve organizasyon kuruluşları, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, sinema ve tiyatrolar gibi kurum ve kuruluşlarda tamamlanacaktır. Öğrencilerin alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini tecrübe etmeleri amaçlanmaktadır. Dersin tamamlanmasını takipeden sekizinci yarıyılda okutulacak olan GST-408 İş Yeri Eğitimi ve Staj Değerlendirme dersiyle de iş deneyimlerine ait kazanımlar değerlendirilecektir. İş yeri deneyimi için alanda yeterliliğini ispat etmiş, profesyonel şirketler tercih edilecektir. Şirketlerle bağlantı bölüm tarafından önerilecek olan protokollerle sağlanacak ve iş yeri eğitimi süreci bölüm tarafından kontrol edilecektir.

15. Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri ve Alan Yeterlikleri dikkate alınarak dönem bazında gösterilmiştir. (Bkz. Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı)

16.  Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları Ek-1'de mevcuttur.

17. Önerilen programın ikinci öğretimi:  Programın ikinci öğretimi önerilmemektedir.

 

2.  AKADEMİK ALTYAPI

 1. Önerilen Görsel Sanatlar Bölümünde ders verecek öğretim elemanları Ek-2'(Ek-2a ve Ek2b) de verilmiştir.
 2. Önerilen Programda görev alacak ve Ek-2'(Ek-2a ve Ek2b) de belirtilen öğretim elemanlarına ait özgeçmişler EK-3’de verilmiştir.
 3. Programın yürütülebilmesi için gereken araştırma görevlisi ve yardımcı personel ihtiyacı: Programın yürütülebilmesi için ilerleyen yıllarda akademik personel ve idari personel ihtiyacı doğacaktır. Hali hazırda Görsel Sanatlar Programında yer alan öğretim elemanı sayısı programın yürütülmesi için yeterlidir.

 

3. FİZİKİ ALTYAPI

 1. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alan (m2), sınıf adedi ve sınıfların alanı (m2):  Görsel Sanatlar Programının yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alan 420 m2’dir. 60 m2’lik yedi sınıf bulunmaktadır.
 2. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesi: Sınıflarda projeksiyon makinası, tahta, ışıklı masa, çizim masaları, şovaleler bulunmaktadır. Sınıfların öğrenci kapasitesi 30 öğrenci ile sınırlıdır.
 3. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, vb. gereksinimler:  Programın yürütülebilmesi için mevcut uygulama alanları, stüdyo v.b. gereksinimler mevcuttur.
 4. Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.’nin alanları (m2) kapasiteleri: 27 m2’lik 1 fotoğraf atölyesi, 8 adet 30 m2’lik bilgisayar laboratuvarı, 7 adet yaklaşık 60 m2’lik uygulama atölyesi, 60m2’lik iki adet sanat galerisi bulunmaktadır.  Bu atölyeler ve laboratuvarda aynı anda 30 öğrenci çalışabilmektedir.
 5.  Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gereksinimleri: Mevcut imkanlara ek olarak yeni bir fiziki alana ihtiyaç duyulmamaktadır.
 6. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanları:

100 adet standart masaüstü bilgisayar
20 adet standart dizüstü bilgisayar
15 adet lazer yazıcı
30 adet projeksiyon
12 adet projeksiyon perdesi

 1. Laboratuvarlarda bulunması gereken ve değeri 5.000 ABD dolarından daha fazla olan ekipmana ihtiyaç yoktur.
 2. Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yeterli mali kaynak fakülte bütçesi dahilinde bulunmaktadır.
 3. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısı ve dökümü: Görsel Sanatlar programı ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde toplam 59 kitap bulunmaktadır. Bunlardan 1990 yılı sonrası basılanlar aşağıdaki gibidir:

(2007). Collected visions :JPMorgan Chase sanat koleksiyonu'ndan modern ve çağ Pera Museu   İstanbul

(2007). Impressionism. Grange Books Rochester

(2005). La Biennale di Venezia :51. International art exhibition. La Biennale di Venezia :Rizzol   Venezia :New York

(2007). Monet :1840-1926. Grange Books    Rochester    2007

(2006). USA today :new American art from the Saatchi Gallery. Royal Academy of Arts ;Distrib   London :New York

(2005). Pressplay :contemporary artists in conversation. Phaidon    London   

(2001). Picasso, Pablo. Picasso konuşuyor  Ütopya Yayınevi    Ankara  

(2007). Renoir :1841-1919. Grange Books    Rochester   

(1994). The Art book  Phaidon   London  

(1990). Who's who in art.  Art Trade Press    London

(1996). The 20th-century art book. Phaidon Press    London

(2007). 30,000 years of art :the story of human creativity across time and spa Phaidon    New York   

Akbulut, Durmuş, (2006). Resim neyi anlatır :yorum  İstiklal Kitabevi    İstanbul

Aitchison, Jean,( 2003). New media language Routledge    London   

Armstrong, Tim,( 2005) Modernism :a cultural history Polity    Cambridge  

Arnold, Dana.( 2002). Reading architectural history. Routledge    London ;New York  

Barthes, Roland . (1997). Göstergebilimsel serüven. Yapı Kredi    İstanbul   

Batur, Enis   (1997) Modernizmin serüveni :bir "temel metinler" seçkisi, Yapı Kredi    İstanbul

Batur, Enis   (1999) Modernizmin serüveni :bir "temel metinler" seçkisi, Yapı Kredi    İstanbul

Batur, Enis    (2004).  İmgeleri kim dinler?  Yapı Kredi    İstanbul  

Boydaş, Nihat. (2004).  Eleştiriye giriş ve resim eleştirisi  Gündüz Eğitim ve Yayıncılık    Ankara   

Bignell, Jonathan.( 2002) Media semiotics :an introduction  Manchester University Press    Manchester

Brooker, Peter. (1992) Modernism/postmodernism  Longman    London ;New York

Buyurgan, Serap.   (2005) Görsel sanatlar eğitiminde müze eğitimi ve uygulamaları Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği. Ankara 

 Curry, David Park. (2004) James McNeill Whistler :uneasy pieces Virginia Museum of Fine Arts ;   Richmond :New York

Çağan, Kenan. (2003)  Popüler kültür ve sanat Altınküre    Ankara

Demirkol, C. Vedat. (2008) Batı sanatında modernizm ve portmodernizm  Evrensel Basım Yayın    İstanbul   

Diepeveen, Leonard,  (2003) The difficulties of modernism. Routledge    New York

Eco, Umberto.  (1992). Interpretation and overinterpretation Cambridge University    Cambridge

Eco, Umberto. (1991). Alımlama göstergebilimi  Düzlem Yayınları    İstanbul

Ehrat, Johannes, (2005). Cinema and semiotic :Peirce and film aesthetics, narration, and represUniversity of Toronto Press    Toronto ;Buffal   

Erinç, Sıtkı M.    (2004). Resmin eleştirisi üzerine Ütopya Yayınevi    İstanbul

Frutiger, Adrian  (1998) Signs and symbols :their design and meaning Ebury Pr.    London   

Foster, Hal. (1997). The return of the real :the avant-garde at the end of the century  MIT Press    Cambridge, Mass   

Foster, Hal.  (2009).  Gerçeğin geri dönüşü Ayrıntı    İstanbul   

Foster, Hal.  (2002). The anti-aesthetic :essays on postmodern culture New Press    New York  
Germaner, Semra.    (2008) Modern ve ötesi :1950-2000 = Modern and beyond : 1950-2000  İstanbul Bilgi Üniversitesi    İstanbul  

Gombrich, Ernst Hans. (1992). Sanat ve yanılsama :resim yoluyla betimlemenin psikolojisi. Remzi Kitabevi    İstanbul   

Gombrich, Ernst H. (1997). Genç okurlar için kısa bir Dünya tarihi İnkılâp    İstanbul  

Gombrich, E. H.   (1999). Sanatın öyküsü Remzi Kitabevi    İstanbul

Harris, Roy. (1996).  Signs, language and communication :integrational and regregational app Routledge    London  

Hicks, Alistair. (2001) Art works :British and German contemporary art 1960-2000 Merrell Publishers :Deutsche B   London   

Kahraman, Hasan Bülent  (2002) Postmodernite ile modernite arasında Türkiye :1980 sonrası zihinsel, Everest    İstanbul  

Kahraman, Hasan Bülent.  ( 2002)  Sanatsal gerçeklikler, olgular ve öteleri ... Everest  Yayınları  İstanbul

Kahraman, Hasan Bülent.    (2003). Kitle kültürü kitlelerin afyonu  Agora  Kitaplığ  İstanbul

Kahraman, Hasan Bülent,  (2004).  Kültür tarihi affetmez Agora Kitaplığı    İstanbul  

Kahraman, Hasan Bülent,    (2008). Beyazlar kirli :eleştirmeler Kavram    Cağaloğlu, İstanbul

Klee, Paul   (1995) Modern sanat üzerine  Altıkırkbeş Yayın    İstanbul   

Landa, Robin  (1998) Thinking creatively :new ways to unlock your visual imagination North Light Books    Cincinnati, Ohi  

Lynton, Norbert.  (2004).  Modern sanatın öyküsü. Remzi Kitabevi  İstanbul

Lloyd, Jill    (1991) German expressionism :primitivism and modernity Yale University    New Haven

Lumley, Robert,   (2004) Arte povera Tate Pub.    London  

Rembrandt Harmenszoon van   (2006) Rembrandt ve çevresi :desenler = Rembrandt and his circle : drawings  Suna ve İnan Kıraç Vakfı    İstanbul  

Rosenau, Pauline Vaillanc   (1998) Post-modernizm ve toplum bilimleri :içgörüler, içakışlar, içeri-dalış Ark    Ankara   

Sartre, Jean-Paul. (1997)  Estetik üstüne denemeler Doruk Yayınevi    Ankara

Sayre, Henry M., (2009). Writing about art  Pearson Prentice Hall    Upper Saddle Ri   

White, Michael, (2003)   De Stijl and Dutch modernism  Manchester University Press    Manchester

Türkdoğan, Tansel. (2004). Çağdaş sanat :karakteri, 60 sonrası akımlar, sanatçı söyleşileri Piramit    Ankara   

Yılmaz, Mehmet. (2001). Sanatçıları okumak ya da hayali söyleşiler  Ütopya Yayınevi    Ankara  

Yılmaz, Mehmet,    (2004). Sanatın felsefesi, felsefenin sanatı. Ütopya Yayınevi    Ankara   
 

 1.  Sosyal Alanlar: Görsel Sanatlar Bölümüne gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanaklar üniversitemiz bünyesinde hali hazırda bulunmaktadır. Bunlar:

Kantin ve Kafeteryalar: Kafeterya: 2 adet (200 m²)

Yemekhaneler:  Öğrenci yemekhanesi sayısı: 1  adet (400 m²) - Kapasite: 420 kişi

Personel yemekhanesi sayısı: 1 adet (500 m²) - Kapasite: 127 kişi

Seminer Salonu: 1 adet (30 m²) - Kapasite: 20 kişi

Konferans Salonu: 1 adet (250 m²) - Kapasite: 450 kişi

Okuma Salonu: 1 adet (60 m2)

Akademik Personel Hizmet Alanları: 82 çalışma odası (Kullanan sayısı: 102 kişi)

İdari Personel Hizmet Alanları: 19 çalışma odası (Kullanan sayısı: 33 kişi)

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

I. YARIYIL

 

KODU

ADI

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

TAR-101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

2

TÜR-101

Türk Dili-I

2

0

2

2

2

İNG-101

İngilizce-I

3

0

3

3

3

STF-101

Temel Tasarım-I

4

2

6

5

7

STF-103

Desen-I

2

2

4

3

5

STF-105

Sanat Tarihi-I

2

0

2

2

2

STF-107

Uygarlık Tarihi

2

0

2

2

2

STF-109

Sanat Kavramlarına Giriş

2

0

2

2

2

GST-101

Görsel Sanatlara Giriş-I

3

2

5

4

5

TOPLAM

22

6

28

25

30

 

II. YARIYIL

 

KODU

ADI

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

TAR-102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

2

TÜR-102

Türk Dili-II

2

0

2

2

2

İNG-102

İngilizce-II

3

0

3

3

3

ENF-102

Enformatik Bilgisayar Uygulamaları

2

2

4

3

4

STF-102

Temel Tasarım-II

4

2

6

5

7

STF-104

Desen-II

2

2

4

3

5

STF-106

Sanat Tarihi-II

2

0

2

2

2

STF-108

Tasarım Tarihi

2

0

2

2

2

GST-102

Görsel Sanatlara Giriş-II

1

2

3

2

3

TOPLAM

20

8

28

24

30

 

III. YARIYIL

 

KODU

ADI

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

STF-201

Türk Sanatı

2

0

2

2

2

GST-201

Stüdyo-I

4

2

6

5

7

GST-203

Görsel Sanatlarda Bilgisayar Uygulamaları-I

2

2

4

3

5

GST-205

Desen-III

2

2

4

3

5

GST-207

Fotoğraf

2

2

4

3

4

GST-209

Kültür Politikaları ve Sanat Kurumları

2

0

2

2

2

GST-211

Mitoloji ve İkonografi

2

0

2

2

2

GST-213

Sanat Etkinliklerini İzleme

3

0

3

3

3

TOPLAM

19

8

27

23

30

 

IV. YARIYIL

 

KODU

ADI

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

STF-202

Sanatlararası Etkileşim

2

0

2

2

2

GST-202

Stüdyo-II

4

2

6

5

7

GST-204

Görsel Sanatlarda Bilgisayar Uygulamaları-II

2

2

4

3

5

GST-206

Desen-IV

2

2

4

3

5

GST-208

Gösteri ve Sergileme Teknikleri-I

2

2

4

3

4

GST-210

Çevre ve Kamusal Alanda Sanat

2

0

2

2

2

GST-212

Sanat Eleştirisi

2

0

2

2

2

GST-214

Görsel Algı

3

0

3

3

3

TOPLAM

19

8

27

23

30

  

V. YARIYIL

 

KODU

ADI

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

GST-301

Disiplinlerarası Stüdyo-I

4

2

6

5

6

GST-303

Göstergebilime Giriş

2

0

2

2

2

GST-305

Sanat ve Kültür Yönetimi

2

0

2

2

2

GST-307

Yüzey Tasarımı-I

2

2

4

3

4

GST-309

Gösteri ve Sergileme Teknikleri-II

2

2

4

3

5

GST-311

Türk Resim Sanatı Tarihi

2

0

2

2

2

 

Seçmeli Ders-I

2

          0

2

2

2

 

Seçmeli Ders-II

2

2

4

3

5

 

Seçmeli Ders-III (Fakülte Ortak Seçmeli)

2

0

2

2

2

TOPLAM

20

8

28

24

30

 

VI. YARIYIL*

 

KODU

ADI

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

STF-302

Çağdaş Sanat

2

0

2

2

2

GST-302

Disiplinlerarası Stüdyo-II

2

2

4

3

5

GST-304

Yüzey Tasarımı-II

2

2

4

3

5

GST-306

Küratörlük Uygulamaları

2

2

4

3

5

GST-308

Görsel Göstergebilim

2

0

2

2

2

GST-310

Postmodernizm

2

0

2

2

2

 

Seçmeli Ders-IV

2

0

2

2

2

 

Seçmeli Ders-V

2

2

4

3

5

 

Seçmeli Ders-VI (Fakülte Ortak Seçmeli)

2

0

2

2

2

TOPLAM

18

8

26

22

30

*VI. YARIYIL DERSLERİ VII. YARIYILDA DA AÇILIR. ÖĞRENCİ SADECE BİR YARIYIL DERSLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

 

VII. YARIYIL

 

KODU

ADI

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

GST-401

İş Yeri Eğitimi **

5

15

20

12

18

 

STAJ

 

GST-403

Staj***

0

0

0

0

12

GST-405

Erasmus Stajı

TOPLAM

5

15

20

12

30

**VII. YARIYIL DERSLERİ VI. YARIYILDA DA AÇILIR. ÖĞRENCİ SADECE BİR YARIYIL DERSLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

***STAJ IV. YARIYILDAN SONRAKİ YAZ DÖNEMİNDEN İTİBAREN BAŞLAYARAK 30 İŞ GÜNÜ SÜREYLE YAPILIR. ERASMUS STAJI STAJ YERİNE SAYILIR.

 

VIII. YARIYIL

 

KODU

ADI

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

GST-402

Disiplinlerarası Stüdyo-III

4

2

6

5

6

GST-404

Portfolyo Tasarımı

2

2

4

3

4

GST-406

Mezuniyet Projesi

2

2

4

3

5

GST-408

İşyeri Eğitimi ve Staj Değerlendirme

2

0

2

2

2

GST-410

Video Sanatı

2

0

2

2

2

GST-412

Metin Yazarlığı

2

0

2

2

2

GST-414

Arşiv ve Koleksiyon

2

0

2

2

2

GST-416

Karşılaştırmalı Yapıt Analizi

2

0

2

2

2

 

 Seçmeli Ders-VII

2

2

4

3

5

TOPLAM

20

8

28

24

30

GENEL TOPLAM

143

69

192+20

165+12

240

               

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

V. YARIYIL SEÇMELİ DERS-I

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

     KODU

ADI

 

 

 

 

 

 GST-321-S

Film Eleştirisi

2

0

2

2

2

 GST-323-S

Anadolu Sanatı

2

0

2

2

2

 GST-325-S

Metin Okumaları

2

0

2

2

2

 GST-329-S

Kültürel Teori

2

0

2

2

2

 GST-331-S

Moda Tarihi

2

0

2

2

2

V.YARIYIL SEÇMELİ DERS- II

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

KODU

ADI

 

 

 

 

 

 GST-333-S

Grafik Tasarım

2

2

4

3

5

 GST-335-S

Performans

2

2

4

3

5

 GST-337-S

Modelaj

2

2

4

3

5

 GST-339-S

Müzecilik

2

2

4

3

5

 GST-341-S

Moda Resmi

2

2

4

3

5

V.YARIYIL SEÇMELİ DERS- III (Fakülte Ortak Seçmeli)

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

KODU

ADI

 

 

 

 

 

STF-301-S

Drama

2

0

2

2

2

STF-303-S

Etkili İletişim

2

0

2

2

2

STF-305-S

Girişimcilik

2

0

2

2

2

STF-307-S

Görsel Algı

2

0

2

2

2

STF-309-S

Kent ve Kültür: Ankara

2

0

2

2

2

STF-311-S

Marka Yönetimi

2

0

2

2

2

TİD-301-S

Türk İşaret Dili

2

0

2

2

2

               

 

VI. YARIYIL SEÇMELİ DERS-IV

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

     KODU

ADI

 

 

 

 

 

GST-324-S

Sanat Felsefesi

2

0

2

2

2

 GST-326-S

Multi-Medya Eleştiri

2

0

2

2

2

 GST-328-S

Kent ve Kültür

2

0

2

2

2

VI. YARIYIL SEÇMELİ DERS-V

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

KODU

ADI

 

 

 

 

 

 GST-332-S

Vitrin Tasarımı

2

2

4

3

5

 GST-334-S

Video Kurgu

2

2

4

3

5

 GST-336-S

Deneysel Fotoğraf

2

2

4

3

5

 GST-338-S

Duvar Resmi

2

2

4

3

5

 GST-340-S

Çini ve Fayans Tasarımı

2

2

4

3

5

 GST-342-S

Takı ve Aksesuar Tasarımı

2

2

4

3

5

VI.YARIYIL SEÇMELİ DERS- VIII (Fakülte Ortak Seçmeli)

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

KODU

ADI

 

 

 

 

 

STF-304-S

Mitoloji ve İkonografi

2

0

2

2

2

STF-306-S

Müzeler ve Kültürel Miras

2

0

2

2

2

STF-308-S

Sanat Etkinliklerini İzleme

2

0

2

2

2

STF-310-S

Sanat Sosyolojisi

2

0

2

2

2

STF-312-S

Tasarım Estetiği

2

0

2

2

2

STF-314-S

Tasarım Psikolojisi

2

0

2

2

2

               

 

*VI. YARIYIL DERSLERİ VII. YARIYILDA DA AÇILIR. ÖĞRENCİ SADECE BİR YARIYIL DERSLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERS-VII

TEORİ

UYG./LAB.

TOPLAM

KREDİ

AKTS

     KODU

ADI

 

 

 

 

 

 GST-422-S

Heykel

2

2

4

3

5

 GST-424-S

Kısa Film

2

2

4

3

5

 GST-426-S

İllüstrasyon

2

2

4

3

5

 GST-428-S

Özgün Baskı

2

2

4

3

5

 GST-430-S

Kumaş Tasarımı

2

2

4

3

5

 GST-432-S

Deneysel Moda

2

2

4

3

5

 

GST-101 GÖRSEL SANATLARA GİRİŞ-I

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

I

3

2

 

 

 

 

 

5

4

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, görsel sanatlara ilişkin temel kavramlar ile farklı malzeme ve resimsel ögeleri kullanarak , yaratıcı çalışmaları içerir

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, özgün bir dil oluşturma çabası içerisindeki öğrencilere, değişik teknik ve dil olanakları konusunda bilgi vermek,  uygulamalar yaptırmak, öğrencilere, sanatsal, sezgisel ve yaratıcılık güç ve becerilerini kazandırmaktır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Değişik malzeme ve dil olanaklarıyla özgün bir dil oluşturma deneyimi kazanma

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 Röprodüksiyon ağırlıklı basılı kaynaklar

Edward Lucie Smith, Art Today, Phaidon

The Twenty Century Art Book, Phaidon

The Book Of Art, 10 cilt, Grolier

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kara kalem Kompozisyon araştırmaları

Kara kalem Kompozisyon araştırmaları

Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları

Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları

Farkı malzemelerle kompozisyon araştırmaları

Farkı malzemelerle kompozisyon araştırmaları

Vize

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Değerlendirme

                           
 

 

 

 

GST-102  GÖRSEL SANATLARA GİRİŞ-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

II

1

2

-

 

 

 

 

3

2

3

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders farklı malzeme, teknik ve resimsel ögeleri kullanarak , yaratıcı çalışmaları içermektedir.

Dersin Amacı

Bu ders görsel sanatlar doğrultusunda, özgün bir dil oluşturma çabası içerisindeki öğrencilere, değişik teknik ve dil olanakları konusunda bilgi verilmesi, uygulama yaptırılması sonucu, sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırılması amaçlanır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Değişik malzeme ve dil olanaklarıyla özgün bir dil oluşturma deneyimi kazanma

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 Röprodüksiyon ağırlıklı basılı kaynaklar

Edward Lucie Smith, Art Today, Phaidon

The Twenty Century Art Book, Phaidon

The Book Of Art, 10 cilt, Grolier

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kara kalem Kompozisyon araştırmaları

Kara kalem Kompozisyon araştırmaları

Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları

Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları

Farkı malzemelerle kompozisyon araştırmaları

Farkı malzemelerle kompozisyon araştırmaları

Vize

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Değerlendirme

                           
 

 

 

 

 

 

İNG-101 İNGİLİZCE-I

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

I

3

0

 

 

 

 

 

3

3

3

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

İNG101  kodlu bu ders öğrencilerin temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma,yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dildeki kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki farkı ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Temel dilbilgisini kavrayabilme

Sıfat, isim, zamir, temel zamanlar, kipleri kavrayabilme

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kavrayabilme

Kelime bilgisini kavrayabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Dr. A.Vahit Çakır,  Dr. Gül Keskil, Dr. Nilgün Yorgancı Full Steam Ahead, Gündüz Yayınları 2005 Ankara

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş ve genel değerlendirme

Kendini tanıtma

Zamirler

İşaret sıfatları,

Zarflar, aile üyeleri

Şimdiki zaman

Ara sınav

Geniş zaman

Şimdiki zaman ile geniş zaman karşılaştırılması

Kipler (yetenek, tavsiye ve yasaklama)

Sayılabilen, sayılamayan isimler

Miktar bildiren edatlar

Dönemin gözden geçirilmesi

Değerlendirme

Final sınavı

                           
 

 

 

 

 

 

İNG-102 İNGİLİZCE-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

II

3

0

-

 

 

 

 

3

3

3

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

ING 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. ING 102 kodlu bu ders öğrencilerin temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

 

Dersin Amacı

Öğrencilerin yabancı dildeki kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki farkı ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

 1. Temel dilbilgisini kavrayabilme
 2. kıyaslamayı
 3. gelecek zamanı kavrayabilme
 4. yakın geçmiş zamanı kavrayabilme
 5. dolaylı anlatımı kavrayabilme
 6. edilgen ifadeleri kavrayabilme
 7. okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kavrayabilme
 8. kelime bilgisini kavrayabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Dr. A.Vahit Çakır,  Dr. Gül Keskil, Dr. Nilgün Yorgancı Full Steam Ahead, Gündüz Yayınları 2005 Ankara

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş ve genel değerlendirme

İlgeçler

Sıklık edatları

Miktar bildiren edatlar

Kıyaslama

Yakın geçmiş zaman

Sürekli geçmiş zaman

Ara sınav

Geniş zaman

Gelecek zaman

Dolaylı anlatım

Edilgen ifadeler

Dönemin gözden geçirilmesi

Final sınavı

                           
 

 

 

 

 

STF-101 TEMEL TASARIM I

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

I

4

2

 

 

 

 

 

6

5

7

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu derste sanatın temel kavramlarına ilişkin ele alınacak konular; Tasarım öğeleri, nokta çizgi, kompozisyon, iki ve üç boyutlu çalışmalar ve uygulamalar, karakalem ve renkli obje etüdleri ve metamorfoz çalışmalarıdır.

Dersin Amacı

Sanatsal kişiliğin oluşmasında taban oluşturmak

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

1) Sanatçı kişiliği ve sanat becerileri kazandırmak

2) Sanatın tanımını yapabilme

3)Sanat ile ilgili teorik bilgiler,temel sanatta nokta ve çizginin önemini bilme

4)Nokta ve çizgi ile ilgili uygulama çalışmaları yapabilme

5)Doğal ve yapay dokuları araştırabilme,obje etütleri uygulama,karakalem ve renkli.

6)Yüzeyde yeniden doku oluşturma,araştırma,taslak ve yüzeyde uygulayabilme

7)Doku çalışmalarından yola çıkarak raklam grafiği oluşturabilme (karakalem ve renkli)

8)Guaj boya tekniğinin uygulayabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Temel Sanat Eğitimi,B,Baytekin Balcı,Say Nuran

Temel Sanat Eğitimi Canan Deliduman Gence Berna İstifoğlu Orhon

Temel Sanat Eğitimi Nevide Gökaydın

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

X

10

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

10

Dönem Sonu Sınavı

X

50

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sanatın tanımı,sanat ile ilgili teorik bilgiler,temel sanatta nokta ve çizginin önemi.

Nokta ve çizgi ile ilgili uygulama çalışmaları.

Nokta ve çizgi ile ilgili uygulama çalışmaları.

Doğal ve yapay dokuların araştırılması,obje etütleri uygulama,karakalem ve renkli.

Doğal ve yapay dokuların araştırılması,obje etütleri uygulama,karakalem ve renkli.

Doğal ve yapay dokuların araştırılması,obje etütleri uygulama,karakalem ve renkli.

Vize

Yüzeyde yeniden doku oluşturma,araştırma,taslak ve yüzeyde uygulama

Yüzeyde yeniden doku oluşturma,araştırma,taslak ve yüzeyde uygulama

Doku çalışması

Doku çalışması

Guaj boya tekniğinin uygulanması.

Guaj boya tekniğinin uygulanması.

Guaj boya tekniğinin uygulanması.

Final

                           
 

 

 

 

 

 

STF-102 TEMEL TASARIM-II

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

 

4

2

-

 

 

 

 

6

5

7

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, sanatın temel ilke ve ögeleri ile ilgili farklı teknik ve uygulamaları içerir.  Tasarım ilkelerini doğrultusunda temel renk bilgisi, 2 ve 3 boyutlu çalışmaları içerir.

Dersin Amacı

Sanatın temel ilke ve ögeleri ile ilgili beceri ve davr

nışları farklı teknik ve uygulamalarla desteklemek

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

1) Sanatın ilkelerini öğrenme

2)Tasarım ilkelerini öğrenme

3)Temel renk bilgisini öğrenme

4) 2 ve 3 boyutlu çalışmaları öğrenme

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Gökaydın,Nevide:Temel Sanat Eğitimi

Işıngör,Mümtaz:Resim1 Temel Sanat Eğitimi

Atalayer,Faruk:Temel Tasarım

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

X

10

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

50

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Metamorfoz

Metamorfoz

Tasarım teknikleri

Tasarım teknikleri

Doku çalışması

Vize Sınavı

Doku çalışması

Renk kontrastları

Renk kontrastları

Renk kontrastları

Renk kontrastları

Rölyef

Rölyef

Strüktür

Strüktür

Final Sınavı

 

                           
 

 

 

 

 

 

STF-103 DESEN-I

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

I

2

2

 

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, desende çizgi ve biçim kavramlarının doğadan ve figürden  uygulamalı çalışmalarla incelenmesi, natürmort, modelden çalışmalar ve portre çalışmalarını içerir.

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin  görme ve çizgisel anlatım deneyimlerini  geliştirmektir.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

1) Natürmorttan desen çalışması yapabilme

2)Modelden desen  çalışması yapabilme

3)Portre çalışması yapabilme

4)Modelden kroki çalışılmaı yapabilme

5)Natürmort çalışması yapabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Hasan Pekmezci  Desen

Serap Etike Desen

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

40

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Natürmorttan desen çalışılması

Modelden desen  çalışması

Portre çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden kroki çalışılmaı

Natürmort çalışması

AraSınav

Modelden desen çalışması

Modelden kroki çalışması

Portre çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden kroki ve desen çalışması

Modelden kroki ve desen çalışması

Final

                           
 

 

STF-104 DESEN-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

II

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, doğadan ve modelden karakalem desen ve portre çalışmalarını, ayrıca kroki çalışmalarını içermektedir.  

 

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin  görme ve çizgisel anlatım deneyimlerini  geliştirmektir.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Natürmorttan desen çalışması yapabilme

Modelden desen  çalışması yapabilme

Portre çalışması yapabilme

Modelden kroki çalışılmaı yapabilme

Natürmort çalışması yapabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Hasan Pekmezci , Desen

Serap Etike Desen

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Natürmorttan desen çalışılması

Modelden desen  çalışması

Portre çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden kroki çalışılmaı

Natürmort çalışması

Modelden desen çalışması

Ara Sınav

Modelden kroki çalışması

Portre çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden kroki ve desen çalışması

Modelden kroki ve desen çalışması

Final

                           
 

 

STF-105 SANAT TARİHİ-I

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

I

2

0

 

 

 

 

 

 

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Tarih öncesi, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma uygarlıkları ve tarihöncesinden 20.yy’a kadar sanatın gelişim süreci, sanatsal yaratım ve gelişimleri, adi geçen uygarlıkların tarihsel, ekonomik, sosyal ve siyasal oluşumları temel alınarak, görsel malzeme desteğinde aktarılmasını içerir.

 

Dersin Amacı

Batı Sanatının farklı dönemlerine ait üslup özelliklerini öğrenebilme

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Batı Sanatının IV. ve XVII.yüzyılları arasında gerçekleşen sanat üsluplarını kavrayabilme ve eserler arasındaki farkları ayırt edebilme.

XVII.yüzyıldan başlayarak XIX.yüzyıl sonu arasında gerçekleşen Batı Sanatının üsluplarını/akımlarını kavrayabilme ve eserler arasındaki farkları ayırt edebilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Gombrich, E.H.,Sanatın Öyküsü, İstanbul,2007;Wölfflin ,H., Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İst.,1985; Turani,A., Dünya Sanat Tarihi, Ank.,1983;Hauser, A., Sanatın Toplumsal Tarihi Rokoko, Klasisizm, Romantizm, Naturalizm, Empresyonizm ve Film Çağı, İst.,1984 ;Germaner,S., 18.Yüzyıl Avrupa Resmi ,İst.,1996,Wundram,M. ,Rönesans,İst.,2008, Toman,R., Baraque,France,2004

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

X

30

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

50

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ders programı hakkında bilgi verilir.

Hıristiyanlık ikonografisi anlatılır.

Bizans Mimarisi

Bizans Resim Sanatı

Romanesk Mimari

Romanesk Resim ve Heykeli

Ara sınav

Gotik Mimari

Gotik Resim ve Heykeli

Rönesans ve Mimarisi

Erken Rönesans Resim ve Heykeli

Rönesans’ın klasik döneminde resim ve heykel

Rönesans’ın klasik döneminde resim ve heykel

Genel değerlendirme

Final

                           
 

 

STF-106 SANAT TARİHİ-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

II

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Maniyerizm’den başlanarak Batı Sanatı’nın Barok, Rokoko, Neo-klasik, Romantizm, Realizm üslup ve akımları mimarlık, resim ve heykel konuları ile incelenir.

 

Dersin Amacı

Batı Sanatının farklı dönemlerine ait üslup özelliklerini öğrenebilme

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

XVII.yüzyıldan başlayarak XIX.yüzyıl sonu arasında gerçekleşen Batı Sanatının üsluplarını/akımlarını kavrayabilme ve eserler arasındaki farkları ayırt edebilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Gombrich, E.H.,Sanatın Öyküsü, İstanbul,2007;Wölfflin ,H., Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İst.,1985; Turani,A., Dünya Sanat Tarihi, Ank.,1983;Hauser, A., Sanatın Toplumsal Tarihi Rokoko, Klasisizm, Romantizm, Naturalizm, Empresyonizm ve Film Çağı, İst.,1984 ;Germaner,S., 18.Yüzyıl Avrupa Resmi ,İst.,1996,Wundram,M. ,Rönesans,İst.,2008, Toman,R., Baraque,France,2004

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

X

30

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

50

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ders programı hakkında bilgi verilir

Maniyerizm

Barok dönemi

Rokoko Dönemi

Neo Klasik Dönem

Ara sınav

Romantizmi hazırlayan etmenler

Romantizm

Romantizm

Akımları karılaştırarak kavrama

Akımları karılaştırarak kavrama

XIXyy. sonraları sanat alanında yaşanılan gelişmeler

XIXyy. sonraları sanat alanında yaşanılan gelişmeler

Genel değerlendirme

Final

                           
 

 

 

 

 

STF-107 UYGARLIK TARİHİ

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

I

2

0

 

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Ders, uygarlık kavramının ve uygarlıklar tarihinin kapsamlı bir incelemesini içermektedir. Bu doğrultuda, Antik Yunan, Roma, Hıristiyan, İslam, Çin, Hint ve Modern uygarlıklar eleştirel bir bakış ile; birbirleri ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Söz konusu uygarlıklar paradigma kavramının ışığında ve ahlak – sanat – bilgi anlayışları ekseninde ele alınacaktır.

 

Dersin Amacı

Ders, uygarlık tarihinin incelenmesi ile günümüz dünyasının belli başlı anlayış ve problemleri hakkında katılımcıların fikir üretmelerini amaçlamaktadır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

1.      Uygarlıklar ilgili temel kavramları kavrayabilme

 1. Kültür ve uygarlık hakkında bilgi sahibi olma
 2. Tarihteki başlıca uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olma
 3. Başlıca buluşlar, takvim, matbaa ve tarihte gerçekleşen önemli buluşları öğrenme
 4. Kültür, demokrasi ve toplumsal gelişmeeri kavrama
 5. Çağdaş uygarlık kavramına yeni yaklaşımlar ı öğrenem
 6. Evrensel yurttaşlık hakkında bilgi sahibi olma

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Server Tanilli Uygarlık Tarihi

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

       Uygarlıklar ilgili temel kavramlar

Kültür ve uygarlık

Mısır ve  Mezopotamya, Anadolu,

Yunan ve Roma İmparatorlukları,

 İslam düşüncesi ve Ortaçağ skolastisizmi, 

imparatorlukların doğuşu tek tanrılı dinlerin etkileri,

Avrupa’da Rönesans, Reform ve Hümanizma hareketleri

Rönesans Reform ve Hümanizm hareketlerini açan sosyal ve kültürel olayları kapsayarak Batı ve Orta Doğu uygarlıklarının 16. yüzyıla kadar geçirdiği evreleri

Ara Sınav

Başlıca buluşlar, takvim, matbaa ve tarihte gerçekleşen önemli buluşlar

Kültür, demokrasi ve toplumsal geişme

Çağdaş uygarlık kavramına yeni yaklaşımlar

Evrensel yurttaşlık

İnsan Doğası

        Final

                           
 

 

 

 

STF-108  TASARIM TARİHİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

II

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, en erken görsel tasarım örneklerinden günümüze kadar olan zaman dilimindeki olayları, kişileri ve zaman çizelgesini incelemek. Modernizm sürecinden günümüze kadar tasarımla ilgili   teorik ve görsel bilgileri içermektedir.

Dersin Amacı

Tasarım Tarihinin önemini kavratarak Dünya'da ve Türkiye'de tasarımın gelişimini incelemek, etkilenmiş olduğu sanat akımlarını tartışmak

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

1) Tarih öncesi grafik simgeler ve mağara resimlerini bilme

2) Alfabenin tarihçesi, kil tabletler, hiyeroglifleri bilme

3) Modernizme kadar el yazmaları ve baskıları bilme

4) Rönesans, endüstri devrimi ve modernizmde tasarımı bilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Barnard, Malcolm. Çev. Korkmaz, Güliz (2002) Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür. Ankara: Ütopya Yayınevi. Becer, Emre. (1997) İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Bektaş, Dilek (1992) Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Ltd. Şti.. Çelik, Haydar. (1994) Resim Sanatında Metafizik. İstanbul: Troya Yayıncılık. Çoruhlu, Yaşar (2002) Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Eberhard, Wolfram. (2000) Çin Simgelerri Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

.....

.....

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

.....

......

Laboratuvar

.....

......

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersin tanıtılması. Mağara resimleri,

Alfabenin tarihçesi: Asya, Ortadoğu, Fenike, Yunan Latin Alfabeleri, Tipografinin gelişimi

Erken ve geç dönem el yazmaları

Guttenberg ve baskı, Erken Rönesans Dönemi

Rönesans Dönemi El Yazmaları, Albrecht Dürer

Endüstriyel Devrim ve etkisinde Grafik Tasarım

Vize Sınavı

Fotoğrafın icadı ve Arts and Crafts Hareketi

Art Nouveau Akımı

Kübizm ve Gerçeküstücülük Akımları

Fütürizm ve Dada, Yapısalcılık

De Stijl, Bauhaus

Tasarımda Evrensel Yaklaşımlar ve Afiş Tasarımları

Tasarımda Evrensel Yaklaşımlar ve Afiş Tasarımları

Değerlendirme

                           
 

 

 

 

 

STF-109 SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

 

2

0

 

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Sanatın farklı tanımları; sanatın zanaattan ayrılma süreci; temel kavramların görsel belgeler eşliğinde açıklanması ve karşılaştırmayı içerir.

 

Dersin Amacı

Sanatın temel kavramları ve tarihsel gelişimini kuramlar, akım ve idealleriyle birlikte eleştirel bir bakışla incelemek; kavramların yere ve zamana göre nasıl değiştiğini göstermek.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Sanatı temel kavramları ve tarihsel gelişimiyle değerlendirebilme becerisi

Sanat tarihini kuramlar, akım ve idealleriyle birlikte eleştirel bakışla inceleyebilme becerisi kazanmak.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Larry Shiner, Sanatın İcadı, Ayrıntı yay., 2004;

H. Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, 2000.

Henry M.Sayre, A World of Art, Pearson Education, 2004.

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 Ders Tanıtımı; Amaç, Yöntem, Sorumluluk ve Beklentiler

Tekhne, Ars, Art, Sanat

Rönesans Döneminde Sanatın Yükselişi ve Sınıflandırılışı

Artemisia (Film izlenecek)

Artemisia (Film tartışılacak)

Sanatın Bölünmesi

Arasınav

Sanatçı, Eser, Piyasa

Beğeniden Estetiğe

1789 Fransız Devrimi ve Sanat

Modern Kurgu: Dünya ve Görüntü

Hayalgücü, Güzellik, Benimseme

Sanat Kavramlarının Yazılışı ve Bir Uygulama

Güz döneminin genel olarak değerlendirilmesi

Final

                           
 

 

 

 

TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

II

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Derste Osmanlı Devleti’nin Gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması  süreci incelenmektedir.

Dersin Amacı

Dersin amacı; öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

1-Cumhuriyet’in geçmişini bilir

2-yaşadığı dönem hakkında yorum sahibi olur

3-gelecek dönem hakkında da yorum yapabilecek bilgi donanımına sahip bir birey olur .

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Yalçın, E. Semih, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara 2004.

 Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999.

Armaoğlu, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara 1992.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

x

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

x

10

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mondros Mütarekesi Sonrası Siyasî Hesaplar ve İşgallerin Başlaması

Azınlıkların Mütareke Sonrası Faaliyetleri

Millî Cemiyetlerin Ortaya Çıkışı

Millî Mücadele’nin Lideri: Mustafa Kemal Paşa

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı- Amasya Tamimi ve Kongreler

Misak-ı Millî’nin İlânı ve TBMM’nin Açılması

Askerî ve Siyasî mücadele ve Gelişmeler- Lozan Barış Konferansı

Ara Sınav

Cumhuriyet Dönemi ve Türk İnkılâbı ve Aydınlanma Dönemi

Cumhuriyet’in Kuruluşu ve Yapılan İnkılâplar

Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası (1923-1932)

Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası (1932-1938)

Türk İnkılâp Tarihi (1938-1946)

Türk İnkılâp Tarihi (1946-1960)

Türk İnkılâp Tarihi (1960-1980)

                           
 

 

 

 

TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

I

2

0

0

-

 

 

 

 

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Cumhuriyetin kuruluşu Atatürk İlke ve İnkılâpları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Modern Türkiye’nin Doğuşu ve Gelişimini Öğretmek.

Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri, Atatürkçü Düşünce, Türkiye Cumhuriyeti hakkında doğru bilgiler vermek.
Türkiye, Atatürk İnkılâpları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek

Türk gençliğini, Ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde, Atatürk İnkılâpları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler doğrultusunda birleştirmektir

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Yalçın, E. Semih, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara 2004.

 Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999.

    Armaoğlu, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara    1992.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Türk inkılâbının niteliği ve önemi

Türk inkılâbını hazırlayan nedenlere toplu bakış

Osmanlı devletinin parçalanmasına yol açan önemli siyasi ve askeri gelişmeler

Osmanlı devleti’nin parçalanması

İşgaller karşısında memleketin durumu ve mustafa kemal’in tutumu

Mustafa kemal’in milli mücadelenin önderi haline gelmesi

Kongreler yoluyla milli teşkilatlanma

Vize

Kuvayı milliye ve misak-ı milli

 tbmm’nin açılması ve yeni türk devletinin oluşumu

Milli mücadelede cepheler

 batı cephesi ve muharebeler

Sakarya meydan muharebesi ve büyük taarruz

Mudanya’dan Lozan’a

Final

                           
 

 

 

 

 

 

 

TÜR-101 TÜRK DİLİ-I

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

I

2

0

 

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

1. Bildirim, 2. Dil ve Dilin Özellikleri, 3. Dil-Düşünce İlişkisi, 4. Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, 5. Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), 6. Medeniyet, 7. Dilekçe Yazımı, 8. Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri) 9. Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, 10. Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, 11. Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), 12. Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler, 13. Yazım Kuralları ve Uygulaması 14. Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar

Dersin Amacı

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri) Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi,Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler,Yazım Kuralları ve Uygulaması Noktalama İşaretleri ni doğru kullanma

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Yaman, Ertuğrul, Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2003.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dilin tanımı

Dilin alt kolları,

Dil-düşünce bağlantısı,

Dil- kültür ilişkisi,

Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri,

İmlâ kuralları,

Noktalama işaretleri ve uygulamaları,

Ara Sınav

Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri,

Türkçenin gelişmesi ve tarihî devreleri,

Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları,

Türkçe’nin ses özellikleri, ses bilgisi ve hece bilgisi,

Yapı bilgisi,

Söz dizimi, anlatım bozuklukları.

Final

                           
 

 

TÜR-102 TÜRK DİLİ-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

 

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

1. Cümle Bilgisi, 2. Kelime Grupları, 3. Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, 4. Cümle Türleri, 5. Cümle Çözümlemeleri, 6. Cümle İnceleme Örnekleri, 7. Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), 8. Anlatım Biçimleri, 9. Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, 10. Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, 11. Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), 12. Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), 13. Konferans, 14. Bilimsel Araştırma

Dersin Amacı

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

1. Cümle Bilgisini bilme

2. Kelime Grupları kavrayabilme

3. Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurları

4. Cümle Türlerini kavrayabilme

5. Cümle Çözümlemelerini kavrayabilme

6. Cümle İnceleme Örneklerini kavrayabilme

7. Kompozisyonu (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf) kavrayabilme

8. Anlatım Biçimlerini kavrayabilme

9. Yaratıcı, Kurgusal Yazıları kavrayabilme

10. Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazıları kavrayabilme

11. Resmî (Formal) Yazıları (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş) kavrayabilme

12. Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar) kavrayabilme

13. Konferans kavrayabilme

14. Bilimsel Araştırmayı kavrayabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Yaman, Ertuğrul, Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2004.

Yaman, Ertuğrul, Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi Yay. Ankara, 2003.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cümle Bilgisi, (Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar)

Cümle Türleri,

Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri,

Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce)

Tema, Hayal, Paragraf,

Anlatım Biçimleri,

Ara Sınav

Yaratıcı, Kurgusal Yazılar,

Yaratıcı, Kurgusal Yazılar,

Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar,

Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş),

Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları)

Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar),

Bilimsel Araştırma

Dönem Sonu Sınavı

                           
 

 

 

GST-201 STÜDYO-I

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

4

2

-

 

 

 

 

6

5

7

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Uygulama çalışmaları yaptırılması. Bu ders, öğrenciye gözlem-deney ve bilgi aktarımının birlikte dengelenerek yürütüldüğü ve öğrenciye altyapı oluşturacak değişik tekniklerin verildiği bir çalışmayı içerir. Uygulamalarda, öğrenciye çeşitli tekniklerle oluşturacağı kompozisyonun, düşünce-biçim-boya-renk vb. ilişkilerine sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırma bilinci hedeflenir.

Dersin Amacı

Öğrencilere, değişik teknik ve dil olanakları konusunda bilgi verilerek özgün bir dil yaratma, uygulama yaptırılması sonucu, sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırılması amaçlanır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Değişik malzeme  olanaklarıyla özgün bir dil oluşturma deneyimi kazanmak

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Röprodüksiyon ağırlıklı basılı kaynaklar

Edward Lucie Smith, Art Today, Phaidon

The Twenty Century Art Book, Phaidon

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

X

30

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

50

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Modelden desen çalışmaları

Modelden desen çalışmaları

Kara kalem Kompozisyon araştırmaları

Kara kalem Kompozisyon araştırmaları

Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları

Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları

Ara Sınav

Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları

Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları

Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları

Değerlendirme

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Değerlendirme

                           
 

 

 

 

 

 

 

GST-202 STÜDYO-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

IV

4

2

 

 

 

 

 

6

5

7

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Uygulama çalışmaları yaptırılması. Bu ders, öğrenciye gözlem-deney ve bilgi aktarımının birlikte dengelenerek yürütüldüğü ve öğrenciye altyapı oluşturacak değişik tekniklerin verildiği bir çalışmayı içerir. Uygulamalarda, öğrenciye çeşitli tekniklerle oluşturacağı kompozisyonun, düşünce-biçim-boya-renk vb. ilişkilerine sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırma bilinci hedeflenir.

Dersin Amacı

Öğrencilere, değişik teknik ve dil olanakları konusunda bilgi verilerek özgün bir dil yaratma, uygulama yaptırılması sonucu, sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırılması amaçlanır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Değişik malzeme  olanaklarıyla özgün bir dil oluşturma deneyimi kazanmak

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Röprodüksiyon ağırlıklı basılı kaynaklar

Edward Lucie Smith, Art Today, Phaidon

The Twenty Century Art Book, Phaidon

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kara kalem kompozisyon araştırmaları

Kara kalem kompozisyon araştırmaları

Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları

Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları

Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları

Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları

Ara Sınav

Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları

Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları

Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Konulu ve serbest teknikle proje çalışması

Değerlendirme Final sınavı

                           
 

 

 

 

GST-203  GÖRSEL SANATLARDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-I

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, bilgisayarda çizim, renk, doku ile ilgili temel çizim programları ve tasarım uygulamalarını içerir.

 

Dersin Amacı

Tasarımcı için artık vazgeçilmez olan bilgisayarın kullanımını öğreterek öğrencilerin programları kullanmadaki zorlukları ortadan kaldırıp, tasarıma odaklanmalarını ve üst sınıflara donanımlı olarak geçmelerini sağlamak amaçlanır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Görsel Sanatlar ve Tasarım alanında bilgisayar desteğini kullanabilme.

Bilgisayarda çizim yapabilmeyi öğrenme.

Bilgisayarda görüntü işleme tekniklerini kullanabilme.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Sabri Varol, Photo Shop 3, Sistem Yay, İst: 1996                                                                     

Adek Droplas Greenberg, Photosop 5, Alfa Basım Yayım, 1999                                                                                           

Sabri Varol, Mac Püf 1, 2, 3, 4, Sistem Yayıncılık                                                                    

Steve Baın, QuarkXPres 4, Alfa Basım Yayım, 1998

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

10

Kısa Sınavlar

.....

.....

Ödevler

x

10

Projeler

x

10

Dönem Ödevi

.....

......

Laboratuvar

.....

......

Diğer

x

10

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersin genel işleyişi ile ilgili görüşlerin bildirilmesi.

Bilgisayar  kavramının, bilgisayarda görüntü işleme yöntemelirinin anlatılması.

Photo Shop programına giriş, Tollbar, Paletler ve Toolbox'ın anlatılması.

Photo Shop ile ilgili uygulama çalışmalarının yapılması.

Layer kavramının tanımlanması ve uygulama çalışmalarının yapılması.

Layer kavramının tanımlanması ve uygulama çalışmalarının yapılması.

Ara Sınav

Paths ve Channels Paletinin tanıtılması uygulama çalışmalarının yapılması.

Color, Swatch vb. renk menülerinin anlatılması.

Vize Sınavı

Renkli imajlar üzerinde hassas ayarlamalar yapmayı sağlayan mönüleri tanıtmak.

Renkli imajlar üzerinde hassas ayarlamalar yapmayı sağlayan mönüleri tanıtmak.

Renkli imajlar üzerinde hassas ayarlamalar yapmayı sağlayan mönüleri tanıtmak.

İmajlar üzerinde düzenlemeleri sağlayan filtrelerin kullanımı için kolaj çalışmaları yapmak.

Final

                           
 

 

GST-204  GÖRSEL SANATLARDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, bilgisayarda çizim, renk, doku , mekan, kompozisyon ile ilgili tasarım uygulamalarını içerir.

Dersin Amacı

Tasarımcı için artık vazgeçilmez olan bilgisayarın kullanımını öğreterek öğrencilerin programları kullanmadaki zorlukları ortadan kaldırıp, tasarıma odaklanmalarını ve üst sınıflara donanımlı olarak geçmelerini sağlamak amaçlanır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Görsel Sanatlar ve Tasarım alanında bilgisayar desteğini kullanabilme.

Bilgisayarda çizim yapabilmeyi öğrenme.

Bilgisayarda görüntü işleme tekniklerini kullanabilme.

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Sabri Varol, Photo Shop 3, Sistem Yay, İst: 1996                                                                     

Adek Droplas Greenberg, Photosop 5, Alfa Basım Yayım, 1999                                                                                            

Sabri Varol, Mac Püf 1, 2, 3, 4, Sistem Yayıncılık                                                                    

Steve Baın, QuarkXPres 4, Alfa Basım Yayım, 1998

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

10

Kısa Sınavlar

.....

.....

Ödevler

x

10

Projeler

x

10

Dönem Ödevi

.....

......

Laboratuvar

.....

......

Diğer

x

10

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersin genel işleyişi ile ilgili görüşlerin bildirilmesi.

Bilgisayar  kavramının, bilgisayarda görüntü işleme yöntemelirinin anlatılması.

Photo Shop programına giriş, Tollbar, Paletler ve Toolbox'ın anlatılması.

Photo Shop ile ilgili uygulama çalışmalarının yapılması.

Photo Shop ile ilgili uygulama çalışmalarının yapılması.

Ara Sınav (VİZE)

Layer kavramının tanımlanması ve uygulama çalışmalarının yapılması.

Layer kavramının tanımlanması ve uygulama çalışmalarının yapılması.

Paths ve Channels Paletinin tanıtılması uygulama çalışmalarının yapılması.

Paths ve Channels Paletinin tanıtılması uygulama çalışmalarının yapılması.

Color, Swatch vb. renk menülerinin anlatılması.

Vize Sınavı

Renkli imajlar üzerinde hassas ayarlamalar yapmayı sağlayan mönüleri tanıtmak.

İmajlar üzerinde düzenlemeleri sağlayan filtrelerin kullanımı için kolaj çalışmaları yapmak.

Final

                           
 

 

GST-205 DESEN-III

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

:Bu ders, doğadan ve modelden farklı boya, malzeme ve teknikleri içerecek biçimde renkli eskiz ve desen çalışmalarını içermektedir

Dersin Amacı

Öğrencilere, değişik teknik ve dil olanakları konusunda bilgi verilerek özgün bir dil yaratma, uygulama yaptırılması sonucu, sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırılması amaçlanır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Her türlü çizim/ çizgisel anlatım tekniklerini uygulamalı olarak yapabilmek

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Konuyla ilgili görseller

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

X

30

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

50

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Natürmorttan desen çalışılması

Modelden desen  çalışması

Portre çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden kroki çalışması

Natürmort çalışması

Ara Sınav

Modelden desen çalışması

Modelden kroki çalışması

Portre çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden kroki ve desen çalışması

Modelden kroki ve desen çalışması

Final sınavı

                           
 

 

 

GST-206 DESEN IV

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

IV

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, doğadan ve modelden farklı boya, malzeme ve teknikleri içerecek biçimde renkli eskiz ve desen çalışmalarını içermektedir.

Dersin Amacı

Öğrencilere, değişik teknik ve dil olanakları konusunda bilgi verilerek özgün bir dil yaratma, uygulama yaptırılması sonucu, sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırılması amaçlanır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Her türlü çizim/ çizgisel anlatım tekniklerini uygulamalı olarak yapabilmek

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Hasan Pekmezci , Desen

Serap Etike, Desen

Se

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Natürmorttan desen çalışılması

Modelden desen  çalışması

Portre çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden kroki çalışması

Natürmort çalışması

Ara Sınav (VİZE SINAVI)

Modelden desen çalışması

Modelden kroki çalışması

Portre çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden desen çalışması

Modelden kroki ve desen çalışması

Modelden kroki ve desen çalışması

Değerlendirme

                           
 

 

 

 

GST-207 FOTOĞRAF

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

2

2

 

 

 

 

 

4

3

4

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Fotoğrafın tarihsel gelişimi, objektifler, makine parçaları, filmler, karanlık oda, temel fotoğraf çekim ve basım kuralları gibi temel bilgiler ile fotoğraf çekim uygulamalarını içerir.

 

Dersin Amacı

Fotoğrafla ilgili tarihsel gelişimi kavrayabilme, fotoğraf çekiminde kullanılan fotoğraf makinesi ve parçaları, aparatlar arası bağlantıları anlama, filmler, ışık ölçümü, filtre ve diğer aksesuarları tanıyıp kullanabilme, çekimde dikkat edilecek kuralları kavrayabilme. Teme

 kompozisyon gibi konularda bilgilenmesi ve pratik yapabilme. fotoğraf sanatını kavrayabilme.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

1) Fotoğrafla ilgili tarihsel gelişimi kavrayabilme,

2) fotoğraf çekiminde kullanılan fotoğraf makinesi ve parçaları, aparatlar arası bağlantıları anlama,

3)filmler, ışık ölçümü, filtre ve diğer aksesuarları tanıyıp kullanabilme,

çekimde dikkat edilecek kuralları kavrayabilme.

4)Temel kompozisyon gibi konularda bilgilenmesi ve pratik yapabilme.

5) fotoğraf san

tını kavrayabilme.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Bobat, E. (1989) Fotoğraf Sanatı. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi. Calder, Julian - Garrett, John (1998) Her Yönüyle Fotoğrafçılık Elkitabı. Say Yayınları. Freeman, Michael (1990) Photography. London: Tiger Books International. Gökgöz, A. (1980) Bütün Yönleriyle Fotoğrafçılık Siyah-Beyaz-renkli. İstanbul: Odak Yayın ve Ticaret lmd. Şti. Hobi dizisi: 1. Digital Fotoğraf. Fotoğraf Dergisi. Geniş Açı. Eczacıbaşı Fotoğraf katalogları.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

.....

 

....

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

.....

......

Laboratuvar

.....

......

Diğer

x

10

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersin genel işleyişi ile ilgili görüşlerin bildirilmesi.

Fotoğrafın tarihi gelişimi, fotoğraf sanatına katkıda bulunan sanatçılar.

Makineler, kullanılan objektifler, aksesuarlar, filmler, alan derinliği, ışık ölçümlerinin görsel ve uygulamalı tanıtımları.

Objektif türleri. Geniş, normal, dar, değiştirilebilir görüş açılı ve özel objektifler.

Belge kopyalamaları, belge kopyalama makineleri ve filmler.

Fotoğraf kartlarının tanıtımı, kart ve film arşivleme

Vize Sınavı

Fotoğraf çekme teknikleri, uygulamalar.

Film ve kart eczalarının hazırlanması

Çekime hazırlık, çekim aşaması ve sonrası yapılacak hazırlıklar

Film banyoları, kağıt banyoları, baskı teknikleri

Uygulama, fotoğraf arşivlerinin, katalogların incelenmesi ve fotoğraf sitelerinin izlenmesi

Uygulama

Final sınavı

                           
 

 

GST-208 GÖSTERİ VE SERGİLEME TEKNİKLERİ-I

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

IV

2

2

-

 

 

 

 

4

3

4

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Disiplinler arası sanat ortamında, sokakta, sergi salonlarında ve diğer alternatif mekanlarda sergileme ve gösteri tekniklerinin uygulamalarını içerir.

Dersin Amacı

Disiplinler arası sanat ortamında sergileme gösteri tekniklerinin geliştirilmesi

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Tasarım olgusu ve tasarlama ile etkili sunum yapabilme.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

1960 Sonrası Sanat: Semra Germaner

Arayışlar: Nancy Atakan

Modernizmden Postmodernizme: Mehmet Yılmaz

İletişim ve Grafik Tasarım;Emre Becer

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

10

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

X

10

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

 

3

4

5

6

7

8

 

9

 

10

11

12

13

14

15

Algı nedir?Görsel algılama biçimleri nasıldır?

Tasarımda algılama biçimleri nasıldır? Tasarımda algıyı bozan

etmenler nelerdir?

Gösteri ve sergileme mekanlarının özellikleri nedir Nasıl olmalıdır?

Gösteri ve sergileme mekanlarının tarihsel gelişimi;

Gösteri ve sergileme mekanlarının türleri;

Gösteri ve sergilemelerde mekanın dönüştürülmesi;

Vize sınavı

Ulusal ölçekte farklı amaçlarla yapılan sergi türlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi :Rapor şekline getirilmesi

Ulusal ölçekte farklı amaçlarla yapılan sergi türlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi :Rapor şekline getirilmesi

Model bir sergi tasarlama (Konsept Oluşturna)

Model bir sergi tasarlama (Katılım koşullarını  hazırlama)

Model bir sergi tasarlama (Mekanı konsepte uygun hale dönüştürme)

Model bir sergi tasarlama (Yapıt ile mekan arasındaki uyumluluk)

Model bir sergi tasarlama (Aydınlatma ve ses donanımı)

Final sınavı

                           
 

 

GST-209 KÜLTÜR POLİTİKALARI VE SANAT KURUMLARI

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Geçmişten bugüne kadar Ulusal ve Evrensel Kültür politikaları, kültür kurumları, kültür kurumlarının işlevleri ve işlerlikleri, sanatın korunması, desteklenmesi ve bu çerçevede gelişen politikalar. Özel kurum ve kuruluşların sanat politikaları

Dersin Amacı

Ulusal ve Everensel Kültür Politikalarının dünü, bu günü yarını konusunda bilimsel araştırma yapmak ve bunun Sanat, sanat eğitimi kurumlarına olan yansımalarını incelemek. İnsanlığa olan katkı boyutlarını irdelemek

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Türk Sanatının evrensel sanat ile buluşturmak. Başka ülkelerin kültür ve sanat uygulamalarını tanımak

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Türk Kültür politikalarına yönelik tüm kaynak kitaplar. Makaleler, Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmaları

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

x

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kültür nedir, Kültür Politikası Nedir?

Sanat Nedir?

Sanat Kurumlarının görevleri nedir?

Türk Kültürü.

Türk Sanatı

Ulusal ve evrensel kültürleri

Vize sınavı

Kültürler arası inceleme

Türkl kültür ve sanatının dünü, günü ve yarını

Türk kültür ve sanatı örnekleri-

Türk Mitolojisinin günümüz sanatına yansımalarının incelenmesi

Final sınavı

                           
 

 

 

GST-210 ÇEVRE VE KAMUSAL ALANDA SANAT

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

IV

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Çevre ve Kamusal Alanda Sanat dersi, kamusal alan ve kent kavramlarıyla kamusal alanda gerçekleştirilen sanatın kent dokusundaki yeri üzerinde odaklanırken, kronolojik bir yaklaşımdan çok tematik ve coğrafi bir yaklaşımı yeğleyecektir. Yapılar ve anıtlar, kalıcı/geçici, kamusal/özel, kentsel doku, kamusal sanatın finansmanı, yerel yönetimlerle işbirliği gibi konular bu dersin konularını içerir.

 

Dersin Amacı

Bu ders, çevrede sanat ve sanatın çevre bilincine katkılarını ve çevrenin sanatsal olarak değerlendirilmesini amaçlar

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Bu dersi alan öğrenci

Sanatın, gündelik hayatın yoğun temposu içindeki konumunu

Sokaktaki bireyin sanat yapıtıyla kurduğu etki-tepki ilişkisini

Sanat ve hayat arasındaki gelgitleri

Sanatın dış mekanlarda var olabilme koşullarını kavrar

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Germener, S (1997). 1960 Sonrası Sanat: Akımlar Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar. (Birinci Baskı). İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Brian O’doherty, Beyaz Küpün İçinde, :Sel Yayıncılık

Ken Baynes Toplumda Sanat Yky Yayınları

Mehmet Yılmaz Modernizmden Postmodernizme

Kamusal Alan ve Güncel Sanat İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları / Yayınevi Genel Dizisi

Claude Gıntz Başka Yerde&Başka Biçimde

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sanatın gündelik hayattın içerisindeki yeri

Yapılar ve anıtlar

Kentsel doku

Kamusal alanın finansmanı

1960 sonrası Sanat

Land Art ve Öncüleri

Ara Sınav

20.yy da kent ve heykel ilişkisi

20.yy da kent ve heykel ilişkisi

Kentsel bellek

Günümüz kentinde bellek ve sanat yapıtı ilişkisi

Mekansal bellek

Mekansal belleğin geçici sanat yapıtında kullnaılması

Genel Değerlendirme

Final

                           
 

 

 

 

 

 

 

GST-211 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Mitler, mitos, mitoloji gibi temel terim ve kavramlar. Mitolojik kaynaklar, eski Yunan ve Roma mitleri. Toplumsal yapı ve ritüeller.

 

Dersin Amacı

Sembolik bir yapı olan mitlerin oluşum ve gelişim sürecini anlamlandırmak. Mitleri, kültürel, sosyal, edebi bir olgu olarak inceleyerek, mit, toplum, dil ve inanç kavramları arasındaki ilişkileri irdelemektir.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Sosyo-kültürel olayların mitolojiye yansıyışını anlamak

Toplumsal yapı ve Antik Dönemde doğanın algılaması yönünden mitolojiden yararlanabilmek

Antik dönem mitleri ile aynı döneme ait görsel kaynakları yorumlama yöntemini öğrenmek

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

ERHAT, Azra. Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi, İstanbul. 2004.

GRUMEL, P., Mitoloji Sözlüğü. Sosyal Yayınları, İstanbul. 1999.

Homeros, İlyada.  (Çev. A. Erhat- A.Kadir), Can Yayınları, İstanbul. 1998.

R. Agizza, Antik Yunan'da mitoloji: Masallar ve söylenceleri. (Çev. Z. Zühre İlkgelen) Arkeoloji ve Sanat Yayınları,. Istanbul 2001.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mit, mitos, epos, logos, mitolojiye ilişkin temel terim ve kavramlar

Mitlerin sosyo-kültürel temelleri ve toplumsal olaylarla ilgileri

Mitlerin sınıflaması:Yaratılış mitleri, kahramanlık mitleri, eskatalogya mitleri

Tapınma kült ve ritüelleri

Homer, Hesiodos, Klasik Dönem yazarları.

Antik çağ eski yunan mitolojisinde evrenin oluşumu

Vize sınavı

Kaos ve düzen

Olympik tanrılar ve tanrıçalar

Olympik tanrılar ve tanrıçalar

Olympik tanrılar ve tanrıçalar

Tanrı ve tanrıçaların görev ve işlevleri

Tanrı ve tanrıçaların toplumsal düzene ilişkin rolleri

Antik çağ sanatında mitolojinin etkisi

Final sınavı

 

                           
 

 

 

 

GST-212 SANAT ELEŞTİRİSİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

IV

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, bir sanat yapıtının hem içsel hem dışşal eleştirme, betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargılama aşamaları ile eleştirinin basamaklarını içerir. Ayrıca, sanat yapıtına ilişkin eleştiri türleri ele alınır.

Dersin Amacı

Bir sanat yapıtını hem içsel hem dışşal eleştirme, betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargı aşamaları ile eleştirinin basamakları öğretmek. Eleştirinin türleri ve nasıl kavratılacağını öğretmek.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Bir sanat yapıtını betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargılamayı öğrenir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

http://kitap.antoloji.com/images/n.gif

Ayla Ersoy Sanat Eleştirisi, Artes Yayınları; İstanbul

Boydaş N. Eleştiriye Giriş ve Resim Eleştirileri. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

Erinç, M. S. (1995). Resim Eleştirisi Üzerine, Hil Yayın, İstanbul

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

10

Kısa Sınavlar

.....

.....

Ödevler

x

10

Projeler

x

10

Dönem Ödevi

.....

......

Laboratuvar

.....

......

Diğer

x

10

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş ve dersin tanımı

Eleştiri çeşitleri. Önemi ve eğitimdeki yeri.

Bilgi objeleri ve eleştiri aşamaları

Teknik eleştiri

Psikolojik eleştiri

Sosyolojik eleştiri

Vize

Estetik eleştiri

Felsefi eleştiri

Akademik eleştiri

Basın eleştirisi

Popüler eleştiri

Pedegojik eleştiri

Proje

Değerlendirme (final sınavı)

                           
 

 

 

GST-213  SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

V

3

0

 

 

 

 

 

3

3

3

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, farklı sanat alan ve disiplinlerine ilişkin etkinliklerin izlenmesi, tartışılması, sözel, görsel ve yazılı olarak etkinlik raporlarının araştırılmasını içerir.

 

Dersin Amacı

Çok yönlü ve hoşgörülü sanat anlayışı kazandırmak.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Sanatın tanımı ve tarihsel gelişimini kavrayabilme.

Plastik sanat bilgilerini kavrayabilme.

Fonetik sanat bilgilerini kavrayabilme.

Ritmik sanat bilgilerini kavrayabilme.

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Adnan Turani, Dünya Sanatı Tarihi. E.H.Gombrich, Sanatın Öyküsü. Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü. Özkan Eroğlu, Sanatın Tarihi. Adnan Turani, Sanat Terimleri Sözlüğü. Atilla Dorsay, Sinema ve Çağımız. Özdemir Nutku, Dünya Tiyatro Tarihi (Başlanğıcından 19. y.y. Kadar). Sezer Tansuğ, Geleneksel Işığında Çağdaş Sanat.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sanatın tanımı ve temel terimleri

Sanatı ortaya çıkışı ve gelişimi

Sanatın bu günü ve geleceği

Başlıca sanatlar: Plastik sanatlar, Fonetik sanatlar, Ritmik sanatlar hakkında bilgiler

Plastik sanatların güzel sanatlar ve Türk kültürü içindeki yeri ve önemi

Ara sınav

Resim, heykel, mimari hakkında bilgiler

Resim, heykel, mimarinin güzel sanatlar ve Türk kültürü içindeki yeri ve önemi

Fonetik sanatların güzel sanatlar ve Türk kültürü içindeki yeri ve önemi

Müzik ve edebiyat hakkında bilgiler

Müzik ve edebiyatın güzel sanatlar ve Türk kültürü içindeki yeri ve önemi

Ritmik sanatların güzel sanatlar ve Türk kültürü içindeki yeri ve önemi

Bale, dans ve tiyatro hakkında bilgiler

Bale, dans ve tiyatronun güzel sanatlar ve Türk kültürü içindeki yeri ve önemi

Final

                           
 

 

GST-214 GÖRSEL ALGI

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

3

0

-

 

 

 

 

3

3

3

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

 

Dersin Amacı

Ders, görsel algının temel teorilerinin incelenerek tasarım bakış açısının genişletilmesini amaçlamaktadır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Algılamanın temel kavramlarını öğrenir Gestalt psikolojisindeki düşünce gelişimini algılar 
Sanatta görsel algı elemanlarının sınıflandırılmasını yapar Sanatta görsel algı elemanlarını ayırt eder 
Görsel kavramanın statik elemanlarını fark eder Görsel ve algı kuramlarının tasarım sürecine katkılarını gözlemler

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

 Genç,A.,Sipahioğlu A.1990.Sanatta Yaratıcı Süreç,Sergi Yayınları, İzmir. Gökaydın,N.1990,Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı,Sedir Yayınları,İzmir

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

X

30

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

50

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 -Görsel Algı’ya giriş. Algıyı etkileyen iç ve dış etmenler

-Algı farklılıklarını göstermek için deneysel uygulama. Bu uygulama çıktılarına göre analizlerin tartışılıp, kişisel raporlar hazırlanması.

 -Gestaltçı Yaklaşımda Görsel Algı

 -Gestalt Algılama İlkeleri

-Algıya Etki Eden Dış Etmenler

-Monoküler (tek gözle bakış) ve Binoküler (çift gözle bakış) İp Uçlarının Algıya Etkisi

-Ders tekrarı ve Ara sınav

 -Deneysel Çalışma: Görsel algı ve duyu organlarının etkileşimi. Uygulama çıktılarının çözümlenmesi ve raporlanması.

-Işık ve Rengin Görsel Algıya Etkisi

-Işık ve Rengin Görsel Algıya Etkisi (devam)

 -Renk ve Rengin Özellikleri

-Renk ve Rengin Özellikleri (Devam)

 -Algı Yanılsamasını Etkileyen Fiziksel Faktörler; Optik Doku, Optik Sanat, Anamorfik Sanat

-Final sınavı

                           
 

 

 

 

 

 

ING-201 INGİLİZCE-III

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

3

0

-

 

 

 

 

3

3

3

Ders Dili

İngilizce

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, alana ilişkin İngilizce teknik ve mesleki terimler, resim, seramik ve grafik üzerine sanat yorumları, ünlü ressamların teknik ve becerileri üzerine bilgileri içerir.

Dersin Amacı

Öğrencilere, mesleki İngilizcede temel kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, alanındaki teknik ve mesleki terminolojiyi tanıyabilmek.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Okudukları derslerdeki konular üzerinde İngilizce bilişsel, psiko-motor, duyuşsal davranışlarda yeterlilik kazanır.

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Alanla ilgili internet, gazete, dergi makaleleri, kitapçıklar, öğretmen notları.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

25

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

x

15

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

Doç.Dr. K.Özlem Alp

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 Giriş ve genel değerlendirme

Usta resim yapma üzerine temel ipuçları

Seramik üzerine temel ipuçları

Grafik üzerine temel ipuçları

Ünlü ressamların teknikleri (Vermeer, Michelangelo, Van Gogh)

Ünlü ressamların teknikleri (Bedri Baykam, İbrahim Çallı)

Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma

Vize Sınavı

Sınav konularının gözden geçirilmesi

Ünlü ressamların teknikleri (Picasso)

Ünlü ressamların teknikleri (Picasso)

Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma

Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma

Dönemin gözden geçirilmesi

Final sınavı

 

                           
 

 

 

 

 

 

ING-202  INGİLİZCE-IV

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

IV

3

0

-

 

 

 

 

3

3

3

Ders Dili

İngilizce

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu derste, renk seçimi, cam işleri, çini işleri, grafik ve tasarım, gölge ve tonlama ile ilgili okuma parçaları, alana ilişkin kelime ve deyimler ele alınır.

Dersin Amacı

Öğrencilerin kavramlar, temel işlemler, temel bağlantılar ve türev arasındaki ayırt edebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, alanındaki teknik ve mesleki terminolojiyi tanıyabilmek.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Okudukları derslerdeki konular üzerinde İngilizce bilişsel, psiko-motor, duyuşsal davranışlarda yeterlilik kazanır.

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Alanla ilgili internet, gazete, dergi makaleleri, kitapçıklar, öğretmen notları.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

x

20

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

Doç.Dr. K.Özlem Alp

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş ve genel değerlendirme

Renk seçimi,

Cam işleri

Çini işleri,

Grafik ve tasarım,

Gölge ve vurgulama

Ara sınav

Sınav konularının gözden geçirilmesi

Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma

Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma

 Gölge ve tonlama

Gölge ve tonlama

Dilbilgisi problemleri üzerine çalışma

Dönemin gözden geçirilmesi

Final sınavı

                           
 

 

 

 

 

 

STF-201  TÜRK SANATI

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

III

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Orta Asya Türk Sanatının oluşum ve gelişim süreci, Hun, Göktürk, Uygur,  Karahanlı ,Gazneli ve Büyük Selçuklu Dönemine ait  Türk Sanatına ilişkin veriler,  Anadolu Türk-İslam Sanatının oluşum ve gelişim süreci, bulgular ve üslup özellikleri.

 

Dersin Amacı

Türk sanatının temel dinamiklerinin öğrenilmesi ve dünya sanatıyla olan ilişkisinin kavranması

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Orta Asya Türk sanatından Anadolu Türk-İslam Sanatına olan süreci  kavrama

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK, 1999

Doğan Kuban, 100 Soruda Türkiye Sanatı, Gerçek Yayn., 1981

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Orta Asya Türk Sanatının oluşumu,

Orta Asya Türk Sanatının gelişim süreci

 Hun Sanatı

 Göktürk Sanatı

 Uygur Sanatı

 Karahanlı Sanatı

Gazneli Sanatı

Büyük Selçuklu Dönemi

Vize

Anadolu Türk-İslam Sanatının oluşum ve gelişim süreci

Anadolu Türk-İslam Sanatının oluşum ve gelişim süreci

Anadolu Türk-İslam Sanatının bulgular ve üslup özellikleri.

Anadolu Türk-İslam Sanatının bulgular ve üslup özellikleri.

Anadolu Türk-İslam Sanatının bulgular ve üslup özellikleri.

Genel Değerlendirme

Final

                           
 

 

 

 

 

 

 

STF-202  SANATLARARASI ETKİLEŞİM

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

IV

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Mısır’dan günümüze kadar müzik, resim, heykel, mimari, edebiyat, el sanatları, giyim, fotoğraf, sinema, video gibi farklı sanat ve zanaat disiplinleri tanıtılıp birbirleriye etkileşimleri incelenecektir.

Dersin Amacı

Sanatın içinde disiplinlerarası bağlantıları deneyimleyen öğrencilerin, daha

donanımlı ve daha etkin bir dil yapısı geliştirmelerini sağlamak. Sanatlar arası kültür, özgürlük alanlarını geliştirme; çeşitli kaynaklardan beslenme, ortak dili oluşturmanın dışında, dünyayı algılama biçimleirni de zenginleştirmek.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Farklı sanat disiplinlerinin birbirleriyle etkileşimini öğrenme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Gombrich Sanatın Öyküsü

İpşiroğlu Resimde Müziğin Etkisi

Larry Shiner Sanatın İcadı

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş

Sanat Disiplinleri hakkında genel bilgiler

Mısır ve Mezopotamya Sanatının farklı sanat disiplinleri üzerindeki etkisi

Yunan Sanatının farklı sanat disiplinleri üzerindeki etkisi

Roma ve Bizans Sanatının sanat disiplinlerine göre incelenmesi

Ortaçağ Sanatının farklı sanat disiplinleri üzerindeki etkisi

Rönesans Sanatının farklı sanat disiplinleri üzerindeki etkisi

Ara Sınav

Barok Sanatının farklı sanat disiplinleri üzerindeki etkisi

Romantizm

Romantizm Sanat akımının farklı sanat disiplinleri üzerindeki etkisi

Modernist Dönemin başlangıcında farklı sanat disiplinlerin birbirleriye etkileşimi

Modernist Dönemin başlangıcında farklı sanat disiplinlerin birbirleriye etkileşimi

Genel Değerlendirme

Final

                           
 

 

 

 

 

GST-301 DİSİPLİNLERARASI STÜDYO-I

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

V

4

2

-

 

 

 

 

6

5

6

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Resim, fotoğraf, video, müzik, sinema, tiyatro gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkacak yeni sanatsal anlatımlar araştırılacaktır.

Dersin Amacı

Ders içeriğinin kavratılması; çağdaş sanat tekniklerinin  geleneksel sanat disiplinleriyle olan karşılıklı ilişkisinin irdelenmesi

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Sanatta farklı disiplinleri öğrenme ve diğer sanat disiplinleriyle karşılaştırma becerisi

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Y., 2006

 Norbet Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi;

Chin Tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi, İletişim Yayınevi;

Toby Clark, Sanat ve Propoganda, Ayrıntı Yayınları

 Harrison & Wood (ed.), Art in Theory, Blackwell, 2001

 Enis Batur (haz.), Modernizmin Serüveni, YKY, 1999.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nesne- mekan ilişkisi füzen kurşunkalem gibi desen malzemeleri ile çözümlenmesi

Resim- fotoğraf ilişkisi konusunda örneklerin incelenmesi ve uygulamalar

Çağdaş fotoğraf teknikleriyle portre denemeleri

Fotoğraf- kolaj ilişkisi

Üç boyutlu malzemelerle düzenlemeler

Üç boyutlu malzemelerle düzenlemeler

Enstelasyon (Yerleştirme) olanakları

Ara Sınav

Enstelasyon Desen

Resim- heykel- enstelasyon ilişkisi

Kavramsal sanat ve enstelasyon ilişkisi

Mekanda üç nesne ve yapıt mekan ilişkisi

Heykel- mekan ilişkisi

Müzik ve görsel sanatlarlar ilişkisi

Final

                           
 

 

 

 

 

GST-302 DİSİPLİNLERARASI STÜDYO-II

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VI

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu derste, resim, fotoğraf, video, müzik, sinema, tiyatro gibi farklı disiplinlerin benzer ve farklı yapıları, çağdaş ve özgün tasarım olanakları araştırılarak uygulamalar yapılacaktır.

 

Dersin Amacı

Ders içeriğinin kavratılması; çağdaş sanat tekniklerinin  geleneksel sanat disiplinleriyle olan karşılıklı ilişkisinin irdelenmesi

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Sanatta farklı disiplinleri öğrenme ve diğer sanat disiplinleriyle karşılaştırma becerisini kazandırmak

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Y., 2006

 Norbet Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi;

Chin Tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi, İletişim Yayınevi;

Toby Clark, Sanat ve Propoganda, Ayrıntı Yayınları

 Harrison & Wood (ed.), Art in Theory, Blackwell, 2001

 Enis Batur (haz.), Modernizmin Serüveni, YKY, 1999.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Video Sanatı ve olanakları

Resim- video sanatı- müzik ilişkisi

Video sanatı-fotoğraf ilişkisi

Video sanatı- heykel ilişkisi: Nam June Paik incelemesi

Video sanatı- heykel ilişkisi: Nam June Paik incelemesi

Performans- heykel ilişksi

Performans- heykel ilişksi

Ara Sınav

Performans- tiyatro ilişisi

Performans- tiyatro ilişisi

Performan- tiyatro- resim- heykel ilişkisi

Performan- tiyatro- resim- heykel ilişkisi

Performan- tiyatro- resim- heykel ilişkisi

Değerlendirme

Final

                           
 

 

 

 

 

 

 

GST-303 GÖSTERGEBİLİME GİRİŞ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

V

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Göstergebilime ilişkin temel terim ve kavramlar, göstergenin nitelikleri, gösteren, gösterilen, nesne, göstergebilimin tarihsel gelişimi, göstergebilim kuramları ve yapısalcı yaklaşımlar

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Göstergebilime ilişkin temel terim ve kavramları öğretmek, Göstergebilimin niteliklerini ve gösterge türlerini sınıflandırmak ve Göstergebilimin tarihsel gelişimini öğretmektir.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Göstergebilimin temel terim ve kavramlarını öğrenebilme

*Göstergebilimin niteliklerini ve anlamlandırma özelliklerini tartışabilme

*Göstergebilimin tarihsel gelişimini açıklayabilme

*Göstergebilim kuramı oluşturmuş göstergebilimcileri tanıyabilme

*Yapısalcı Göstergebilim kuramlarını açıklayabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

RİFAT, Mehmet. Göstergebilimin ABC’si. İstanbul, 2009.

GUIRAUD, Pierre. Göstergebilim. Çev. Mehmet Yalçın. Ankara, 1994.

 

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

x

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

x

20

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

x

50

Ders Sorumluları

Doç.Dr.K.Özlem ALP   aakgul@gazi.edu.tr

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Göstergebilime ilişkin temel terimler

Göstergebilime ilişkin temel kavramlar

Göstergebilimin tanımı ve nitelikleri

Göstergebilimin disiplinlerarası kullanım olanakları

Gösteren Gösterilen

Vize sınavı

Nesne

Göstergebilime ilişkin ilkçağ ve ortaçağ  anlam yaklaşımları

Göstergebilimin bir bilim dalı olarak yer alması

Dilbilim ve göstergebilim

Yapısalcı anlam ve göstergebilim

Yapısalcı anlamlandırma ve göstergebilim

Göstergebilime ilişkin yapısalcı kuramlar ve kuramcılar (Pierce, Sassuare,Jakobson)

Göstergebilime ilişkin yapısalcı kuramlar ve kuramcılar (Morris, Srauss, Kristeva)

Final sınavı

 

                           
 

 

 

 

 

GST-304  YÜZEY TASARIMI-II

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VI

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, farklı malzeme ve yüzey özelliklerini kullanarak tamamen deneysel, dekoratif, estetik ve işlevsel yüzey tasarım uygulamalarını içerir.

 

Dersin Amacı

Süsleme sanatlarına ait farklı malzeme, teknik ve motifleri tanımak, incelemek ve çağdaş yorumlar yapabilmek. Geleneksel sanatlardaki temel süsleme prensiplerini öğrenebilmek

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Süsleme sanatlarına ait farklı malzeme, teknik ve motifleri tanımak, incelemek ve çağdaş yorumlar yapabilmek.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

MAHİR,Banu. Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, 2005.

KESKİNER, Cahide. Türk Motifleri, İstanbul, 1988.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Yüzey tasarım örneklerinden etütler (Müze çalışması)

Yüzey tasarım örneklerinden etütler (Müze çalışması)

Yüzey tasarım örneklerinden etütler (Müze çalışması)

Yüzey tasarım örneklerinden etütler (Müze çalışması)

Özgün ahşap süsleme yüzey çalışmaları

Özgün ahşap süsleme yüzey çalışmaları

Ara Sınav

Baskı teknikleri yoluyla duvar kağıdı tasarımları

Baskı teknikleri yoluyla duvar kağıdı tasarımları

Baskı teknikleri yoluyla duvar kağıdı tasarımları

Baskı teknikleri ve el ile şekillendirme yoluyla yüzey süsleme tasarımları

Baskı teknikleri ve el ile şekillendirme yoluyla yüzey süsleme tasarımları

Baskı teknikleri ve el ile şekillendirme yoluyla yüzey süsleme tasarımları

Baskı teknikleri ve el ile şekillendirme yoluyla yüzey süsleme tasarımları

Final Sınavı

                           
 

 

 

 

 

GST-305  SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

V

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Organizasyon şemaları örnekleri, organizasyondaki çalışma birimleri, organizasyon birimleri bütçeleri, proje önerileri, proje üzerinde çalışma ve sunum.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, toplum, sanat ve kültür kavramlarını öğretmek, sanat yönetiminin genel ilkeleri hakkında bilgi vermek, tarihi süreç içerisinde sanat ve kültür yönetiminin geçirdiği aşamaları kurumlar ve kurallar ölçeğinde öğretmek, öğrencilerin sanat ve kültür yönetimi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Toplum, sanat ve kültür kavramlarını hakkında tartışabilme

*Sanat yönetişminin genel ilkelerini açıklayabilme

*Sanat ve kültür yönetiminin geçirdiği tarihsel süreci açıklayabilme

*Sanat ve kültür yönetiminde organizasyon şemalarını ve çalışma birimlerini oluşturabilme

*Sanat ve kültür yönetimine ilişkin bütçe hazırlayabilme

*Örnek bir proje önerisi hazırlayabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Fethiye Erbay. Sanatın Yönetimi.

Theodor W. Adorno. Kültür Endüstrisi- Kültür Yönetimi

          Nihat Aytürk. Yönetim Sanatı

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş

Sanat Yönetimi Dersi Tanımı ve Güncel Örnekler

Sanat, Kültür ve İşletme Kavramlarının İşlevselliği

Sanat Kuruluşlarının İşletmelerinde Etkin Olan Gruplar ve Grupların Tutumları

Sanat Kuruluşlarının Örgütsel Yapılanması

Avrupa´da Sanat Kuruluşlarının Gelişimi

Vize sınavı

Avrupa´da Sanat Kuruluşlarının Gelişimi

Türkiye´de Kültür Kuruluşlarının Gelişimi

Sanat Kuruluşlarında Reklam ve Pazarlama Çalışmalarının Yeri

Sanat Kuruluşlarının İşletme Politikaları,

Arz ve Talep Dengesi

Sanat Kuruluşlarında Finansal Yapılanma ve Sponsor Bulma Çalışmaları,

Sanat Kuruluşlarında Hukuksal Yapılanmalarla İlgili Sorunlar.

Final sınavı

                           
 

 

 

 

 

 

 

GST-306 KÜRATÖRLÜK UYGULAMALARI

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VI

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, Sanatın farklı arşivleme, korunma ve sergileme biçimleri, halkla ilişkiler, firma ve sanat sponsorlukları ile ilişkiler. Sergileme ve düzenlemede temel ilke ve kurallar. Yüzey, mekan, ışık renk ve doku birlikteliği, sunum ve boyutlarına ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmaları içerir.

 

Dersin Amacı

Çağdaş müzecilik uygulamalarının ne olduğu konusunda eğitim vererek, müze türleri, yönetimleri ve iktisatları başta olmak üzere, müze yapıları özellikle belgeleme ve sonra koruma durumları, halka ilişkiler ve eğitim boyutları ve sergileme kültürlerinin de farkındalığını sağlamak.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Çağdaş müzecilik uygulamalarının ne olduğunu öğrenme,müze türlerini bilme,sergileme yapabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Gombrich Sanatın Öyküsü

Oktay Aslanapa Türk Sanatı Tarihi,

Ekrem Akurgal Kültür Tarihi

 Sezer Tansuğ Resim Sanatı Tarihi

Serap Buyurgan, Levent Mercin Güzel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları

 Kaya Özsezgin Türk Resmi

 Ayla Ersoy Sanat Kavramlarına Giriş

 İsmail Tunalı Tasarım Felsefesine Giriş

 Norbert Lynton Modern Sanatın Öyküsü

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Müzenin tanımı kapsamı,geçmişten günümüze müzecilik

Müze Türleri

Müze yönetimleri ve iktisatları

Müze yapılarının incelenmesi

Sanat Eserleri belgeleme

Sanat eserlerinin korunması

Ara Sınav

Müzeler ve halkla ilişkiler

Galeriler,sergi salonları,fuar alanları araştırma ve inceleme

Galeriler,sergi salonları,fuar alanları araştırma ve inceleme

Sergi hazırlama,sanatçının tanıtımı

Sergi hazırlama,sanatçının tanıtımı

Ulusal ve Uluslararası sergiler tanıtım ve organizasyon

Örnek sergi tanıtımı

Final

                           
 

 

 

 

 

 

 

GST-307  YÜZEY TASARIMI-I

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

V

2

2

-

 

 

 

 

4

3

4

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, farklı malzeme, teknik ve doku özellikleri ile farklı yüzeyler üzerinde dekoratif ya da çok amaçlı, özgün ve sanatsal uygulamaları içerir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, süsleme sanatlarına ait farklı malzeme, teknik ve motifleri tanıtmak, farklı yüzeyler üzerinde farklı malzemelerle estetik ve işlevselliği birlikte uygulama becerisi kazandırmaktır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Süsleme sanatlarına ilişkin farklı desen, kompozisyon ve renk özelliklerini öğrenebilme

*Farklı yüzeylerin olanaklarını kullanabilme

*Malzeme ve teknik ilişkisini yüzey üzerinde aktif ve estetik kullanabilme

*Bir yüzeyi işlevsel va amaca dönük planlayarak malzeme ve teknik bütünlük içerisinde organize edebilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

MAHİR,Banu. Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, 2005.

KESKİNER, Cahide. Türk Motifleri, İstanbul, 1988.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

X

20

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

X

50

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Yüzey tasarım örneklerinden etütler (Müze çalışması)

Yüzey tasarım örneklerinden etütler (Müze çalışması)

Yüzey tasarım örneklerinden etütler (Müze çalışması)

Yüzey tasarım örneklerinden etütler (Müze çalışması)

Özgün ahşap süsleme yüzey çalışmaları

Özgün ahşap süsleme yüzey çalışmaları

Vize Sınavı

Baskı teknikleri yoluyla duvar kağıdı tasarımları

Baskı teknikleri yoluyla duvar kağıdı tasarımları

Baskı teknikleri yoluyla duvar kağıdı tasarımları

Baskı teknikleri ve el ile şekillendirme yoluyla yüzey süsleme tasarımları

Baskı teknikleri ve el ile şekillendirme yoluyla yüzey süsleme tasarımları

Baskı teknikleri ve el ile şekillendirme yoluyla yüzey süsleme tasarımları

Baskı teknikleri ve el ile şekillendirme yoluyla yüzey süsleme tasarımları

Final Sınavı

                           
 

 

 

 

 

 

GST-308  GÖRSEL GÖSTERGEBİLİM

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VI

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, post yapısalcı göstergebilim yaklaşımlarını, görsel sanatlarda görsel gösterge dizgelerini, anlam, anlambilim, dil, malzeme ve disiplinlerarası anlamlandırma, görsel okuma ve görsel okuryazarlık konularını içerir.

Dersin Amacı

Görsel gösterge dizgelerini göstergebilimsel açıdan çözümlemek. Postyapısalcı gösterge ve anlam süreçlerini öğrenmek ve tartışmak

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

İletişim süreçlerinde göstergeler aracılığı ile yaratıcı düşünme yetisi kazanma

Görsel gösterge dizgelerini çözümleyebilme

Postyapısalcı anlam yaratma kuram ve kuramcıların ve anlamlandırma süreçlerini tartışabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

BARTHES, Roland. Göstergebilimsel Serüven. Çev. Mehmet Rifat ve Sema Rifat. İstanbul,1997

DENKEL, Arda. Nesne ve Doğası. İstanbul, 1988.

GUIRAUD, Pierre. Anlambilim. Çev. Berke Vardar. İstanbul, 1999.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

x

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

x

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

x

60

Ders Sorumluları

Doç.Dr.K.Özlem Alp

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1960 sonrası Post yapısalcı süreçte göstergebilime ilişkin gelişmeler

Postyapısaklcı göstergebilim Ekolleri(okulları)

Postyapısalcı göstergebilim Kuram yaklaşımları

Barthes göstergebilimi (süreçleri ve yaklaşımları)

Yapıbozumculuk (Derrida)

Umberto Eco ve yeni yorumlama, Alımlama Estetiği

Vize Sınavı

Postyapısalcı Anlamlandırma

İzleyici üzrinden geliştirilen gösterge söylemleri

Görsel göstergelerde uygulamalı çözümleme

Görsel göstergelerde uygulamalı çözümleme

Görsel göstergelerde uygulamalı çözümleme

Görsel göstergelerde uygulamalı çözümleme

Görsel göstergelerde uygulamalı çözümleme

Final Sınavı

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

GST-309  GÖSTERİ VE SERGİLEME TEKNİKLERİ II

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

V

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Disiplinler arası sanat ortamında, sokakta, sergi salonlarında ve diğer alternatif mekanlarda sergileme ve gösteri tekniklerinin uygulamalarını içerir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, disiplinlerarası sanat ortamında sergileme ve gösteri teknikleri hakkında bilgi vermek, farklı mekanlarda farklı ürünleri ve sanat eserlerini birlikte uyum ve zıtlıkları gözeterek sergileme olanaklarını öğretmektir.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Ulusal ölçekte farklı amaçlarla yapılan sergi türlerini kavrayabilme

*Mekan ve eser arasında ilişki kurabilme

*Farklı mekanlarda farklı malzemelerle görsel sunum olanakları yaratabilme

*Eserler arasında teknik, malzeme ve organik bağlar kurabilme

*Model karma bir segi tasarlama

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

1960 Sonrası Sanat: Semra Germaner

Arayışlar: Nancy Atakan

Modernizmden Postmodernizme: Mehmet Yılmaz

İletişim ve Grafik Tasarım;Emre Becer

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

11

12

13

14

15

Algı nedir?Görsel algılama biçimleri nasıldır?

Tasarımda algılama biçimleri nasıldır? Tasarımda algıyı bozan

etmenler nelerdir?

Gösteri ve sergileme mekanlarının özellikleri nedir Nasıl olmalıdır?

Gösteri ve sergileme mekanlarının tarihsel gelişimi ve türleri

Gösteri ve sergilemelerde mekanın dönüştürülmesi;

Farklı amaçlarla yapılan sergi türlerinin incelenmesi

Vize Sınavı

Ulusal ölçekte farklı amaçlarla yapılan sergi türlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi :Rapor şekline getirilmesi

Ulusal ölçekte farklı amaçlarla yapılan sergi türlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi :Rapor şekline getirilmesi

Model bir sergi tasarlama (Konsept Oluşturna)

Model bir sergi tasarlama (Mekanı konsepte uygun hale dönüştürme)

Model bir sergi tasarlama (Konsepte uygun sergileme biçimleri)

Model bir sergi tasarlama (Yapıt ile mekan arasındaki uyumluluk)

Model bir sergi tasarlama (Aydınlatma ve ses donanımı)

Final Sınavı

                           
 

 

 

 

 

GST-310   POSTMODERNİZM

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VI

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, Modernizmden Postmodernizme geçiş sürecinin sanatsal ve felsefi açılımı, Postmodernist dönemde, geçen yüzyıldan günümüze kadar sanat alanında ortaya çıkan başlıca akımların toplumsal, sosyal, siyasal ve düşünsel bağlamda gelişimlerini içerir.

Dersin Amacı

Postmodernist dönemde geçen yüzyıldan bugüne sanat alanında ortaya çıkan başlıca akım ve toplumsal siyasal ve düşünsel teknolojik gelişmeleri incelemek

 

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Mehmert  Yılmaz: Modernizmden Pıstmodernizme

Mehmert  Yılmaz: Sanatçıları Okumak yada Postmodern Söyleşiler

ŞAYLAN, G. Postmodernizm.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Modernizm Nedir?Modern Sanat kavramlarına giriş?

Postmodernizmin tarihsel ve düşünsel çerçevesi ve Kökeni

Postmodernizm, Postmodern durum, Postmodern felsefe

Postmodernizm - Modernizm karşılaştırması

Postmodernizmin siyasal yönelimleri

Postmodernizmin tarihçesi ve modernite eleştirisi

Ara Sınav

Marx, Freud, Nietzsche

Postmodernizme yönelik itirazlar

Güzel sanatlarda postmodern isimler

Güzel sanatlarda postmodern isimler

Postmodern düşüncenin çıkış noktaları olmuş isimler

 Postmodern düşünürler

 Postmodern düşünürler

Final Sınavı

                           
 

 

 

 

 

 

 

GST-311  TÜRK RESİM SANATI TARİHİ

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

V

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Türk sanatındaki farklı disiplinlerde meydana gelen temel oluşum ve dönüşümlerin  görsel belgeler eşliğinde sunumunu içerir.

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, Türk sanatının başlangıçtan günümüze temel dinamiklerini öğretmek, Türk Sanatının geçirdiği evreleri ve oluşumları sanatçılar ve eserler bazında göstermek, Türk Sanatının etki alanlarını ve batı sanatı ile olan ilişkilerini kavratmaktır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Türk Sanatının oluşum ve gelişim sürecini öğrenebilme

*Türk Sanatının önemli gruplarını ve sanatçılarını tanıyabilme

*Türk Sanatındaki üslupları tartışabilme

*Türk Sanatçılarını grupve oluşumlar bazında öğrenebilme

*Türk Sanatının bugün geldiği noktayı tartışabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK, 1999

Doğan Kuban, 100 Soruda Türkiye Sanatı, Gerçek Yayn., 1981

Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1999

Sezer Tansuğ, Türk Resminde Yeni Dönem, Remzi Kitabevi, 1999

N. Berk ve H. Gezer, 50 Yılın Türk Resim ve Heykeli, İş Bankası Yayn., 1973

Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayn.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1923 Devrimi ve Kültürel Hareketlilik

Resimde, Cumhuriyet’in İlk 10 Yılı

Müstakiller

Heykel ve Mimaride, Cumhuriyet’in İlk 20 Yılı

Onlar Grubu

D Grubu; Yeniler Grubu, Yurt Gezileri

Vize Sınavı

Devlet Resim ve Heykel Sergileri

İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türk Sanatı

Türk Resminde Soyutlayıcı Eğilimler

Figür ve Soyut İkilemi

İstanbul ve Ankara Çekişmesi

Çağdaş Yönelişler

Bienaller ve Etkileri

Final Sınavı

                           
 

 

 

 

 

 

 

STF-302 ÇAĞDAŞ SANAT

 

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VI

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu ders, 20. yy’da sanatta meydana gelen temel değişimlerin siyasal, ekonomik ve toplumsal ilişkileri de gözeterek (modernizm / postmodernizm tartışmaları çerçevesinde), görsel belgeler eşliğinde tartışılmasını içerir.

 

Dersin Amacı

Bu ders, Çağdaş sanat kavramı, modernizm ve postmodernizm kavramlarının tartışılması; minimalist, yeni dışavurumcu, kavramsal ve pop sanat gibi öncü sanat akımlarının incelenmesi ve digital sanat, video sanatı, internet sanatlarının araştırılmasını amaçlamaktadır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

Çağdaş sanatta meydana gelen temel değişimlerin nedenlerine eleştirel bakış yöntemi kazandırmak

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Y., 2006

Norbet Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi

Chin Tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi, İletişim Yayınevi

Toby Clark, Sanat ve Propoganda, Ayrıntı Yayınları; Harrison & Wood (ed.),

 Enis Batur (haz.), Modernizmin Serüveni, YKY, 1999.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş: Ders içeriğinin tanıtımı, yöntem ve amaçlar; sorumluluklar.

Modernizmin Tanımı

İzlenimciliğe tepkiler; Art Nouveau (Yeni Sanat); Noktacılık, Naif sanat

Deneysellik, Biçem patlaması; Figüratif&Soyut

Fovizm ve Dışavurumculuk

Modern Görüntüleme Araçları ve Sanat

Arasınav

Kübizm ve Picasso

Nesnenin Ötesi – Temsil ve Soyutlama Sorunu

Makine Estetiği

Dada ve Duchamp

Gerçeküstücülük

Soyut Dışavurumculuk

Dönemin genel olarak değerlendirilmesi

Final Sınavı

                           
 

 

 

 

GST 401 İŞ YERİ EĞİTİMİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VIII

5

15

 

 

 

 

 

20

12

18

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Öğrenciler sanat danışmanlığı yapabilecekleri özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında staj yaparak iş yeri ve mesleğe bir ön hazırlık deneyimi kazanırlar.

 

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere sanat danışmanlığı yapabilecekleri ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda bilgi, beceri ve iş deneyimi kazandırmaktır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Alanı ile ilgili kurum ve kuruluşların işleyişlerini tanıyabilme

*Sanat danışmanlığı alanında bilgi sahibi olabilme

*Alan ile ilgili kurum ve kuruluşlara sanat danışmanlığı verebilme

*Bağımsız karar alabilme ve uygulayabilme yetisi

*Ortak çalışma süreçlerini sürdürebilme

*Görev ve sorumluluk üstlenebilme ve yerine getirebilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Alana ilişkin, görsel ve yazılı veriler, kataloglar

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

 

 

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda deneyim

                           
 

 

 

 

 

GST-402 DİSİPLİNLERARASI STÜDYO-III

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VIII

4

2

-

 

 

 

 

6

5

6

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu derste, resim, fotoğraf, video, müzik, sinema, tiyatro gibi farklı disiplinlerin benzer ve farklı yapıları, çağdaş ve özgün tasarım olanakları araştırılarak deneysel uygulamalar yapılacaktır.

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere farklı sanat disiplinlerini tanıtmak, bu disiplinlerin etkileşim ve olanaklarını araştırmalarını sağlamak, farklı sanat disiplinleri içinde çağdaş ve özgün tasarımlar yaptırmaktır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

* Farklı sanat disiplinlerini öğrenebilme

*Farklı sanat disiplinlerini birbirleri ile estetik bir bütünlükte kullanabilme

*Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme

*Çağdaş ve özgün yaratım olanaklarını araştırabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Mehmet Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Y., 2006

 Norbet Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi;

Chin Tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi, İletişim Yayınevi;

Toby Clark, Sanat ve Propoganda, Ayrıntı Yayınları

 Harrison & Wood (ed.), Art in Theory, Blackwell, 2001

 Enis Batur (haz.), Modernizmin Serüveni, YKY, 1999.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Performans- heykel ilişksi

Performans- tiyatro ilişisi

Performan- tiyatro- reims- heykel ilişkisi

Sinemada disiplinlerarasılık

Sinemada disiplinlerarasılık

Sinemada disiplinlerarasılık

Vize Sınavı

Kısa film denemeleri

Kısa film denemeleri

Kısa film denemeleri

Sinema- tiaytro- resim ilişkisi

Disiplinlerarasılık ve resim sanatı

Güncel sanat stratejileri

Güncel sanat stratejileri

Final sınavı

                           
 

 

GST-404   PORTFOLYO TASARIMI

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VIII

2

2

-

 

 

 

 

4

3

4

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

CV hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı portfolyosu oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı/müşteri ilişkisini içeren bir dizi senaryo örneğini veya tasarıma ilişkin akademik çalışmalara yönelik uygulamaları kapsar. Öğrenciler derste bilgisayar çıktıları veya CD-ROM formatında multimedya çalışmaları ile orjinal temel bir portfolyo çalışması hazırlamış olmalıdır.

 

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere portfolyo hazırlamayı öğreterek kendi gelişimlerini görmelerini ve göstermelerini amaçlamaktadır.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Portfolyoyu tanımlayabilme

*Portfolyo tasarımı yapabilme

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

The Graphic Designer's Guide to Portfolio Design Debbie Rose Myers

Designing a Digital Portfolio Cynthia Baron

Designing Creative Portfolios Gregg Berryman

Graphic Design Portfolio Strategies for Print and Digital Media Robert Rowe, Gary Will, and Harold Linton

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

0

Ödevler

X

10

Projeler

 

0

Dönem Ödevi

 

0

Laboratuvar

 

0

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Portfolyonun grafik tasarım öğeleri bakımından değerlendirilmesi

Portfolyo örneklerinini incelenmesi

Portfolyo tasarımı için kullanılacak bilgisayar programlarının tanıtılması

Portfolyo tasarımına başlanması

Portfolyo tasarımında sayfa/arayüz tasarımı

Portfolyo tasarımında metin kullanımı

Ara Sınav

Portfolyo tasarımına devam

Portfolyo tasarımına devam

Portfolyo tasarımına devam

Portfolyo tasarımına devam

Portfolyo tasarımına devam

Portfolyo tasarımına devam

Portfolyo tasarımına devam

Final sınavı

                           
 

 

 

GST-406 MEZUNİYET PROJESİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VIII

2

2

-

 

 

 

 

4

3

5

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu derste Öğrenciler, uzmanlık ve meslek alanına ilişkin bir konuyu projelendirerek hayata geçirirler.

Dersin Amacı

Ders, öğrencinin, bütün bir eğitim dönemi boyunca tasarımla kurduğu öznel ilişkiyi yetkinleştirmeyi amaçlar.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Proje konusu seçebilme

*Projelerin takibini yapabilme

*Yorum, eleştiri yapabilme

*Değerlendirme yapabilme

*Kaynak araştırabilme

*Yazım ilkeleri hakkında bilgilenme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

.Dr.  

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

Bitirme Projesine uygun olabilecek konu seçimi için ön çalışma.

Öğrencinin çalışmayı hedeflediği saha üzerinde çalışma, yönlendirme, kaynak araştırması. 

Proje konularının seçimi.

Uygulamaya yönelik olası durumların araştırılması.

Uygulamaya yönelik olası durumların araştırılması.

Uygulamaya yönelik olası durumların araştırılması.

Projelerin takibi, yorum, eleştiri, değerlendirme, kaynak araştırma ve yazım ilkeleri hakkında bilgilenme.

Vize

Projelerin takibi, yorum, eleştiri, değerlendirme, kaynak araştırma ve yazım ilkeleri hakkında bilgilenme.

Haftalık takiplerle projelerin işleyişleri konusunda tartışma ve yönlendirme.

Haftalık takiplerle projelerin işleyişleri konusunda tartışma ve yönlendirme.

Haftalık takiplerle projelerin işleyişleri konusunda tartışma ve yönlendirme.

Haftalık takiplerle projelerin işleyişleri konusunda tartışma ve yönlendirme

Final sınavı

                           
 

 

 

 

 

GST-410   VİDEO SANATI

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VIII

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Fotoğraf - Sinema ve video sanatının doğuşu; film teknikleri ve yöntemleri; devinimli görüntünün doğası; kamera filmlerinin dili; sinema ve videoda anlayışlar; video sanatının modern ve postmodern sanat içindeki yeri; fotoğraf, video ve sinema arsındaki ilişki; örnek filmler ve tartışmalar.

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere, fotoğraf, sinema ve video sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi vermek, videonun çağdaş sanat içindeki kullanım alan ve olanaklarını öğretmek, video sanatının postmodern sanat içindeki farklı ve özgün uygulamalarını göstermek ve öğrencilerin farkındalıklarını ve yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*Video sanatının tarihsel gelişimini anlatabilme

*Video sanatının kullanım alanlarını sınıflayabilme

*Video sanatının teknik ve sanatsal özelliklerini kavrayabilme

*Video sanatının çağdaş sanat uygulamaları içindeki yerini tartışabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur, Oğlak Yayıncılık, 2002 Walter Benjamin, Pasajlar, YKY, İstanbul, 2000

Rudolf Arnheim, Sanat Olarak Sinema, Öteki Yayınevi, Ankara

2002John Berger, O Ana Adanmış, Metis Yayınları, 1998

Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 1993

Gilles Deleuze, Cinema 1, The Movement-Image, University of Minnesota Press, 1997.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş: Sanatın Doğası

Kamera ve Diğer Sanatlar

Teknoloji ve Sanat-1: Görüntü ve Ses Teknolojisi

Teknoloji ve Sanat-2: Objektif, Kamera, Ham Film

Çekim Sonrası Teknikler-1: Kurgu ve Birleştirme - Özel Efektler

Çekim Sonrası Teknikler-3: Video ve Film / Gösterim

Vize sınavı

Sinemanın Dili-1: Göstergeler, Algı Psikolojisi, Kodlar

Sinemanın Dili-2: Mizansen, Çerçevelenmiş Görüntü, Ses, Kurgu

Sinema Tarihinin Biçimlenişi-1: Kavram Olarak Film ve Sinema

Sinema Tarihinin Biçimlenişi-2: Ekonomi, Politika, Estetik

Sinema Tarihinin Biçimlenişi-3: Lumiere ve Melies’nin Etkileri

Video Filmi – video enstalasyonları

Video Filmi – video enstalasyonları

Final sınavı

                           
 

 

 

 

GST-412  METİN YAZARLIĞI

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VIII

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Bu derste farklı türlerdeki anlatısal metinlerin (öykü, roman, kısa film ve televizyon metinleri gibi)  teknik, estetik ve anlamsal açıdan yazım ve anlam süreçleri irdelenir. Farklı metinlerin özellikleri. Dil ve üslup kullanımında dikkat edilecek noktalar. Bülten, davet mektubu metinlerinin yazılması, yazışmalarda kullanılan yazı türleri, teşekkür mektubu, ödül ve sertifika metni, basın metinleri oluşturmada uygulanan kurallar, internet ortamında metin yazarlığının kuralları. Yaratıcı metin yazarlığına ilişkin uygulamalar.

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öykü, roman, kısa film ve televizyon metinleri gibi farklı türlerdeki anlatısal metinlerin tekniğini, estetiğini, yaratıcı yazım ve anlam süreçlerini keşfetmek, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine, yazı dilini sadeleştirmelerine ve yazı üzerine düşünmelerine katkıda bulunmaktır

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

*metin yazarlığına ilişkin temel terim ve kavramları sıralayabilme

*farklı metin türlerini ve özelliklerini tanıyabilme

*metin estetiğinin yaratıcı yazım ve anlam süreçlerini tartışabilme

*sanat danışmanlığı alanına ilişkin farklı metin örneklerini (proje metni, davet mektubu, sertifika, kısa tanıtım metni, basın bülteni v.b) yazabilme

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Barthes, Roland (2006) Metnin Hazzı: Yazı Üzerine Çeşitlemeler

Kelsey, Gerald (1995). “Televizyon Yazarlığı”

May, Rollo (1998). “Yaratma Cesareti”

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

X

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

"Yazı" ve "yazma" üzerine farklı düşünce ve görüşlerin tartışılması

Teknoloji olarak yazı, kayıt altına alma/Yazı, anlam ve iletişim

   Yaratıcı yazarlık, profesyonel yazma: Yazar(lar), Metin, Okur(lar)

İyi bir fikrin önemi (Günlük’ten kısa öyküye, internet ve TV metinlerine)

Yazma ve kurgu. Öykü ve öyküleme (eksiltiler, ertelemeler, anlatının katmanları vs.)

Bakış Açısı (homodiegetic anlatıcı, autodiegetic anlatıcı heterodiegetic anlatıcı vs. )

Vize sınavı

Uygulama: Geleneksel bir hikayeyi farklı bir bakış açısıyla yazmak

Zaman (Fiktif zaman, gerçek zaman, okuma zamanı). Flashback, flash forward

Görsel İşitsel metinler (Sözcük seçimi, ses ve görüntü dengesi)

Televizyon durum komedileri

TV senaryosu yazmada farklı teknikler

   Uygulama: İncelenen durum komedisine yeni bir bölüm yazmak

Reklam metinleri/Reklam formatları/Sözcük/slogan seçimi/Story board hazırlama

Final Sınavı

                           
 

 

 

GST-414 ARŞİV VE KOLEKSİYON

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VIII

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

 

Dersin Amacı

Müze ve galeri tarihini, küratörlük ve koleksiyonculuk tanımlamalarını, arşivleme ve koleksiyon yöntemlerini, sanatçının ve sanat eserinin sanat piyasasıyla olan ilişkilerini geleneksel ve yeni müzecilik anlayışını tanıtmayı amaçlar.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

 1. Geleneksel ve yeni müzecilik anlayışını kavrama
 2. Küratörlüğün işlevini tanıma
 3. Arşivleme ve koleksiyon yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma
 4. Sanat piyasasının işleyişini tanıma
 5. Uluslararası sanat etkinlikleri konusunda bilgi sahibi olma

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

- Bettina Messias Carbonell, Museum Studies , Blackwell Publishing, 2004
- Louis Cummins, Undermining the Museum , The City University of New York, 2002
- Levent Çalıkoğlu, Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik , YKY, 2009
- David Dean, Museum Exhibition , Routledge, 2004
- Eilian Hooper-Greenhill, Museum, Media, Message , Routledge, 2001 
- Kynaston McShine, The Museum As Muse , MoMA, 1999
- Susan M. Pearce, Museum, Objects and Collections , Smithsonian Institutions Press, 1993 

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

0

Ödevler

X

10

Projeler

 

0

Dönem Ödevi

 

0

Laboratuvar

 

0

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Müzecilik tarihi

Geleneksel müzeler ve örnekleri

Yeni müzecilik anlayışı ve örnekleri

Sanat galerilerinin işleyişi

Küratörlük nedir

Sanat piyasasının işleyişi

Sanat eserinin değerlendirilmesi

Müzayede evleri

Arşivleme sistemleri

Koleksiyonluk anlayışı ve koleksiyon örnekleri

Arşiv ve müzecilik üzerine sanat eserlerinden örnekler

Sanal arşiv ve müzecilik

Uluslararası sanat etkinlikleri

Uluslararası sanat etkinlikleri

Uluslararası sanat etkinlikleri

                           
 

 

GST-416 KARŞILAŞTIRMALI YAPIT ANALİZİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIMI BÖLÜMÜ

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Ödev

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

VIII

2

0

-

 

 

 

 

2

2

2

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin

İçeriği

Sanat tarihi süreci içerisinde sanat eserlerinin oluşum, gelişim ve karşılaştırmalı olarak analizlerini yapacak yöntemleri öğrenmek

 

Dersin Amacı

Sanatçı ve kuramcıların yapıtlarını analiz etme ve karşılaştırmalı inceleme yöntemlerini öğrenmek. Sanat ve tasarım arasındaki ilişkileri inceleme ve sorgulamak. Fotoğraf, resim, sinema video gibi farklı disiplinler aracılığıyla çağdaş sanatın anlatım olanaklarını karşılaştırmalı olarak irdelemek.

Öğrenme

Çıktıları ve Yeterlilikler

 1. Bir eser analizi yapabilme
 2. Bir eserin yapılış koşullarına bağlı olarak anlatım özelliklerini analiz edebilme
 3. Aynı çağ ve döneme ait sanat eserlerinin karşılaştırmalı olarak analizlerini yapabilme
 4. Sanat tarihi süreci içerisinde her dönem ve çağın kendi estetik anlayışına uygun bir analiz yapabilme

 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

-Susan Bright, ‘Auto Focus: The Self-Portrait in Contemporary Photography’, 2010, Thames & Hudson.

-Susan Bright, ‘Art Photography Now’, 2005, Aperture.

-Charlotte Cotton, ‘The Photograph As Contemporary Art’, 2004, Thames & Hudson.

-Charlotte Cotton, ‘Alex Clein, ‘Words Without Pictures’, 2010, Aperture.

-Charles Traub, Steven Heller, ‘The Education of a Photographer’, 2006, Allworth Communications.

-Alanla ilgili her türlü görsel kaynak ve sanat yapıtları.

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde

(%)

Ara Sınavlar

X

20

Kısa Sınavlar

 

0

Ödevler

X

10

Projeler

 

0

Dönem Ödevi

 

0

Laboratuvar

 

0

Diğer

X

10

Dönem Sonu Sınavı

X

60

Ders Sorumluları

 

Hafta

Konular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Giriş

Sanatta temel kavramlar

Toplum, Yapıt, Sanatçı, İzleyici Kavramları

Sanatın toplumsal yönü

Kültürel değişme, ulusal kültür, sanat dünyası, reklam-pazarlama kavramları ve sanata etkisi

Örneklerle resim şiir edebiyat ve müzik karşılaştırmaları

Yapıt örnekleri üzerine karşılaştırmalı değerlendirmeler

Yapıt örnekleri üzerine karşılaştırmalı değerlendirmeler

Rönesans Barok resim özellikleri ve karşılaştırılması

Modern plastik sanatları hazırlayan etkenler

Sanat akımları örnekler üzerinde değerlendirme ve yorum

Türk ve Batı sanatından örnekler

Sunu ve değerlendirme

Sunu ve değerlendirme