Eğitim Öğretim

Görsel Sanatlar Bölümünün amacı; sanat-kültür sektöründe, sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, tanıtım  sektörü, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, tiyatro, sinema, sahne sanatları, özel ve resmi  kurum ve kuruluşlarda çalışabileceklerdir. Aynı zamanda bölüm mezunları sanatçı olarak da kendi atölyelerinde çalışabileceklerdir.

Bölümün dört yıl sürecek lisans eğitimi; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek derslerini kapsamaktadır.

Görsel Sanatlar Bölümü lisans öğrencileri, yıl içerisinde devam eden sergi, festival ve etkinliklere katılacaktır. Öğretim yılı içerisinde öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar ve etkinlikler yılsonu öğrenci sergilerinde sergilenecektir. Aynı zamanda öğretim yılı içerisinde çevre tanıtım ve inceleme gezileri, müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ile önemli sanatsal etkinliklere ilişkin geziler, bölüm çerçevesinde yürütülecektir.

Görsel Sanatlar Bölümü, her biri kendi alanında deneyimli ve seçkin bir öğretim elemanı profiline sahiptir. Bölüm öğretim elemanları, uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bilimsel çalışmaları, ödülleri, Gazi Üniversitesi ve diğer kamu kuruluşlarınca desteklenen proje çalışmaları, uluslararası ve ulusal düzeyde olmak üzere çeşitli yarışmalı karma ve kişisel sergileri, kitapları ile akademik ve sanatsal çalışmalar içinde yer almaktadırlar. 

Değişen ve gelişen toplum dinamiklerine uygun olarak Görsel Sanatlar Bölümü sürekli yenilenme ve güncel olanı yakalamak hedefindedir. Bu hedef doğrultusunda Avrupa Birliği Ülkeleri ile eğitim program, süreç ve öğrenci değişimi çalışmaları yapacaktır.

Görsel Sanatlar Programı, temel sanat kavramları, sanatsal teknik, yöntem ve gelişmeler, sanatta yaratıcı ve dinamik süreçleri takip eden, kurumsal sanat yönetimi, kurumsal sanat denetimi ve görsel sanatlarda bu kavramların uygulama ve sentezlerini, çeşitli problemlerin çözümüne, yönlendirilmesine, denetlenmesine, yönetilmesine ve değerlendirmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınacak ve bunlar stüdyo çalışmaları ile desteklenecektir.