Bölüm hakkında

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Görsel Sanatlar Bölümünün amacı; sanat-kültür sektöründe, sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, tanıtım  sektörü, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, tiyatro, sinema, sahne sanatları, özel ve resmi  kurum ve kuruluşlarda çalışabileceklerdir. Aynı zamanda bölüm mezunları sanatçı olarak da kendi atölyelerinde çalışabileceklerdir.

Bölümün dört yıl sürecek lisans eğitimi; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek derslerini kapsamaktadır.

Görsel Sanatlar Bölümü lisans öğrencileri, yıl içerisinde devam eden sergi, festival ve etkinliklere katılacaktır. Öğretim yılı içerisinde öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar ve etkinlikler yılsonu öğrenci sergilerinde sergilenecektir. Aynı zamanda öğretim yılı içerisinde çevre tanıtım ve inceleme gezileri, müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ile önemli sanatsal etkinliklere ilişkin geziler, bölüm çerçevesinde yürütülecektir.

Görsel Sanatlar Bölümü'ne toplamda 20 (10'u özel yetenek sınavı ile, diğer 10'u ise YGS ile) lisans öğrencisi alınacaktır. Bölümün akademik kadrosunda 1 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Görsel Sanatlar Bölümü, her biri kendi alanında deneyimli ve seçkin bir öğretim elemanı profiline sahiptir. Bölüm öğretim elemanları, uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bilimsel çalışmaları, ödülleri, Gazi Üniversitesi ve diğer kamu kuruluşlarınca desteklenen proje çalışmaları, uluslararası ve ulusal düzeyde olmak üzere çeşitli yarışmalı karma ve kişisel sergileri, kitapları ile akademik ve sanatsal çalışmalar içinde yer almaktadırlar. 

Değişen ve gelişen toplum dinamiklerine uygun olarak Görsel Sanatlar Bölümü sürekli yenilenme ve güncel olanı yakalamak hedefindedir. Bu hedef doğrultusunda Avrupa Birliği Ülkeleri ile eğitim program, süreç ve öğrenci değişimi çalışmaları yapacaktır.

Görsel Sanatlar Programı, temel sanat kavramları, sanatsal teknik, yöntem ve gelişmeler, sanatta yaratıcı ve dinamik süreçleri takip eden, kurumsal sanat yönetimi, kurumsal sanat denetimi ve görsel sanatlarda bu kavramların uygulama ve sentezlerini, çeşitli problemlerin çözümüne, yönlendirilmesine, denetlenmesine, yönetilmesine ve değerlendirmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınacak ve bunlar stüdyo çalışmaları ile desteklenecektir.

Dört yıllık lisans eğitimi programı, birinci sınıf fakülte ortak programında yer alan, Temel Tasarım, Desen, Sanat Tarihi, UygarlıkTarihi, Sanat Kavramlarına Giriş derslerini içermektedir. Program 2. sınıftan itibaren Türk Sanatı, Stüdyo, Görsel Sanatlarda Bilgisayar Uygulamaları, Modelaj, Yüzey Tasarımı, Küratörlük Uygulamaları, Duvar Resmi, Gösteri ve Sergileme Teknikleri, Disiplinlerarası Stüdyo, Sanat ve Kültür Yönetimi, Görsel Göstergebilim, Video Sanatı, Metin Yazarlığı gibi alan derslerini kapsamaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı ünvanları ile resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, medya organları, tiyatrolar, sanat okullarında görev yapabilecekler ve ayrıca serbest sanatçı olarak kendi işlerinde çalışabileceklerdir.

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

1. Programın adı: Görsel Sanatlar Programı

2. Programın yürütüleceği fakülte: Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

3. Programın kontenjanını ve öğretim dili ile hazırlık sınıfı bilgisini belirtiniz: Program toplamda 20 (özel yetenek sınavı ile) öğrenci alacaktır. Öğretim dili Türkçe'dir. Hazırlık sınıfı yoktur.

4. Programın somut amaçları ve avantajları: Görsel Sanatlar Programı dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü ve doktora/sanatta yeterlik programları uygulayan bir program olacaktır. Program, Lisans ve lisanüstü eğitim aşamasında kültür ve sanat değerlerini, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte değerlendiren, yaratıcılığı, özgünlüğü ve işlevselliği ön plana çıkaran, teori ve uygulamayı entegre ve süreklilik içerisinde ele alan, dinamik, çözümleyici ve disiplini ilke edinmiş bir eğitim öngörmektedir. Programın amacı; öğrencilerin sanatsal ve bilimsel araştırma, yaratma, yönetme, denetleme ve değerlendirme süreçlerini kazanarak, sanat-kültür ve bu alana ilişkin sektörde bu yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını hedeflemektedir.

5. Program başladığı takdirde, belirlenen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenmesi: Açılması önerilen program, bilimsel ve sanatsal bir yapı içermenin yanısıra, aynı zamanda sanat ve kültür alanları ile ilgili sektöre yönelik bir eğitim sunmaktadır. Önerilen dört yıllık programın ardından öğrenciler çağın ihtiyacı olan yaratıcı, dinamik, teknolojik ve sanatsal etkinlikleri takip edecek şekilde sanat sektörüne atılacaklardır. Özellikle sanat ve kültürün önemli bir sektör haline geldiği günümüzde öğrencilerin ilgili sektör ile öğrencilik yıllarında yoğun bir şekilde tanışmış olmaları (bir dönem zorunlu iş yeri eğitimi ve staj) programın başarısını arttıracaktır.

6. Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri: Açılması önerilen program, bugün dünyada ön plana geçen sanat-kültür alanlarında teknolojik olanakların yaratıcı ve özgün bir şekilde kullanımına olanak sağlamakta, yurtdışı eğitim programları ile aynı paralelde ilerleyen bir program olması hedeflenmektedir. Önerilen program günümüzde disiplinlerarası ilerleyen sanat olgusunu destekler nitelikte akademik, bilimsel ve sanatsal, çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyen, üreten, üretim sürecinin içinde yeralan ve bunun yanında akademik çalışmalar yapan bir programdır.

Programla İlgili Yurtiçi ve Yurtdışı Örnekler

Türkiye’deki örnekler:

 • Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,  Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Ankara
 • Okan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü, İstanbul
 • Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü, Eskişehir
 • Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü, İstanbul
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Bölümü, Ankara

Yurtdışındaki örnekler:

 • Eit Hawke’s Bay Faculty of Arts and Social Sciences Diploma of  Visual Arts & Design, New Zeland
 • Monash Universty Faculty of Design, Visual Arts, Avustralia
 • Venezia Universty Faculty of Arts and Design, Dpt. Visual Arts, Italy
 • Jordan Universty Faculty of Arts and Design, Dpt. Visual Arts, Amman
 • UC San Diego, Department of Visual Arts, USA
 • Brown University, Department of Visual Arts, USA
 • The University of Kansas, Department of Visual Arts, USA
 • University of Maryland, Department of Visual Arts, USA
 • Frostburg State University, Visual Arts Department, USA
 • The University of Chicago, Department of Visual Arts, USA
 • Universite De Ottova, Département d’arts visuels, Canada
 • Universite De Moncton, Département d’arts visuels, Canada
 • Universite Laval, École Des Arts Visuels, Canada
 • Universidad Nacional de las Artes, Artes Visuales, Argentina
 • Universidad de Chile, Facultad de Artes, Departamento de Artes Visuales, Chile

Açılması önerilen Görsel Sanatlar Bölümü, yurtiçinde ve yurtdışında Güzel Sanatlar Fakülteleri,  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri ile Sanat ve Tasarım FakültelerindeGörsel Sanatlar Bölümü, Sanat ve  Tasarım Bölümü, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü olarak eğitim vermektedirler.

7. Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız: Görsel Sanatlar Bölümü, fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olabilir. Hali hazırda Sanat ve Tasarım Fakültesinde yer alan diğer bölümlerin birinci sınıf dersleri ortak derslerdir. Önerilen program, Sanat ve Tasarım Fakültesinde yer alan mevcut lisans programından farklı bir işleve ve yapıya sahiptir.

8. Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılarak öğrenci alımı teklif edilmesi halinde önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğini somut olarak açıklayınız: Önerilen Program, mevcut lisans programlarını zayıflatmak yerine, bu programlara destek olabilecek öğretim elemanı, ders ve uygulamalara sahiptir.

9. Programın iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönleri: Önerilen program, gelişen çağın çok yönlü sanatçı profiline uygun bir programdır. Aynı zamanda programın en güçlü yanı öğrencilerin sanat sektöründe lisans programı içerisinde yoğun olarak eğitim görecek olmalarıdır. Bu anlamda sektörde çalışmaya başlayacak mezunlar temel alt yapıyı bölümde aldıklarından herhangi bir zorluk yaşamayacaklardır. Çünkü programın yapılandırılmasında sektörel gelişmelere göre değişim gösterebilecek bir yapı oluşturulmuştur. Ayrıca güçlü bir stüdyo eğitimi ve bu uygulamalı eğitim ile desteklenen etkinlikleri kapsaması programın olumlu ve güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Bunun yanında stüdyoların teknik donanım eksikliği ise bir dezavantajdır.

10. Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları nedir? Program 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlayacaktır. Programa her eğitim-öğretim yılı için toplam 20 öğrenci alınması planlanmaktadır. Eğitim kalitesi gözönünde bulundurularak, önümüzdeki beş yıl içinde alınması düşünülen öğrenci sayısında herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

11. Programdan Mezun Olanların Ünvanı: Sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı.

12. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi var mı?: Görsel Sanatlar Bölümü ders programları, dünyada hızlı bir dönüşüm geçiren teknolojik ve sanatsal gelişmelere paralel ve dinamik bir yapıya sahip olduğundan mezun öğrenciler görsel sanat alanları ile ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, büyük şirket ve holdinglerde, medya organlarında, sanat galarileri, sanat fuarları ve müzayede kuruluşlarında, tanıtım ve organizasyon  kuruluşlarında, ilgili sektörün aradığı, çok yönlü sanat disiplini almış, yaratıcı, düzenleyici, sürdürücü ve yönetici konumunda gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişecek ve mezun olduklarında sanat danışmanı, küratör, sanat yönetmeni, sanat organizatörü, sanatçı ünvanları ile resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, sinema ve tiyatrolar, özel ve resmi sanat okullarında görev yapabileceklerdir.

13. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar: Bir öğrencinin Görsel Sanatlar  Bölümünden mezun olabilmesi için dört yıllık eğitim sürecinde 177 krediyi (240 AKTS) tamamlaması gerekmektedir.

14. Programdan mezun olabilmek için gereken staj vb. çalışmalar:   Programdan mezun olabilmek için öğrencilere yedinci yarıyılın tamamaını kapsayan GST-401 İş Yeri Eğitimi dersi öngörülmüştür. Bu ders sektörde hizmet veren; resmi ve özel sanat kurumları, sergi salonları, müzeler, sanat organizasyon şirketleri, sanat fuarları, tanıtım ve organizasyon kuruluşları, resim ve sanat galerileri, gazete ve dergiler, sinema ve tiyatrolar gibi kurum ve kuruluşlarda tamamlanacaktır. Öğrencilerin alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini tecrübe etmeleri amaçlanmaktadır. Dersin tamamlanmasını takipeden sekizinci yarıyılda okutulacak olan GST-408 İş Yeri Eğitimi ve Staj Değerlendirme dersiyle de iş deneyimlerine ait kazanımlar değerlendirilecektir. İş yeri deneyimi için alanda yeterliliğini ispat etmiş, profesyonel şirketler tercih edilecektir. Şirketlerle bağlantı bölüm tarafından önerilecek olan protokollerle sağlanacak ve iş yeri eğitimi süreci bölüm tarafından kontrol edilecektir.

15. Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri ve Alan Yeterlikleri dikkate alınarak dönem bazında gösterilmiştir. (Bkz. Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı)

16.  Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları Ek-1'de mevcuttur.

17. Önerilen programın ikinci öğretimi:  Programın ikinci öğretimi önerilmemektedir.

 

2.  AKADEMİK ALTYAPI

 1. Önerilen Görsel Sanatlar Bölümünde ders verecek öğretim elemanları Ek-2'(Ek-2a ve Ek2b) de verilmiştir.
 2. Önerilen Programda görev alacak ve Ek-2'(Ek-2a ve Ek2b) de belirtilen öğretim elemanlarına ait özgeçmişler EK-3’de verilmiştir.
 3. Programın yürütülebilmesi için gereken araştırma görevlisi ve yardımcı personel ihtiyacı: Programın yürütülebilmesi için ilerleyen yıllarda akademik personel ve idari personel ihtiyacı doğacaktır. Hali hazırda Görsel Sanatlar Programında yer alan öğretim elemanı sayısı programın yürütülmesi için yeterlidir.

 

3. FİZİKİ ALTYAPI

 1. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alan (m2), sınıf adedi ve sınıfların alanı (m2):  Görsel Sanatlar Programının yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alan 420 m2’dir. 60 m2’lik yedi sınıf bulunmaktadır.
 2. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesi: Sınıflarda projeksiyon makinası, tahta, ışıklı masa, çizim masaları, şovaleler bulunmaktadır. Sınıfların öğrenci kapasitesi 30 öğrenci ile sınırlıdır.
 3. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, vb. gereksinimler:  Programın yürütülebilmesi için mevcut uygulama alanları, stüdyo v.b. gereksinimler mevcuttur.
 4. Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.’nin alanları (m2) kapasiteleri: 27 m2’lik 1 fotoğraf atölyesi, 8 adet 30 m2’lik bilgisayar laboratuvarı, 7 adet yaklaşık 60 m2’lik uygulama atölyesi, 60m2’lik iki adet sanat galerisi bulunmaktadır.  Bu atölyeler ve laboratuvarda aynı anda 30 öğrenci çalışabilmektedir.
 5.  Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gereksinimleri:Mevcut imkanlara ek olarak yeni bir fiziki alana ihtiyaç duyulmamaktadır.
 6. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanları:

100 adet standart masaüstü bilgisayar
20 adet standart dizüstü bilgisayar
15 adet lazer yazıcı
30 adet projeksiyon
12 adet projeksiyon perdesi

 1. Laboratuvarlarda bulunması gereken ve değeri 5.000 ABD dolarından daha fazla olan ekipmana ihtiyaç yoktur.
 2. Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yeterli mali kaynak fakülte bütçesi dahilinde bulunmaktadır.
 3. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısı ve dökümü: Görsel Sanatlar programı ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde toplam 59 kitap bulunmaktadır. Bunlardan 1990 yılı sonrası basılanlar aşağıdaki gibidir:

(2007). Collected visions :JPMorgan Chase sanat koleksiyonu'ndan modern ve çağ Pera Museu   İstanbul

(2007). Impressionism. Grange Books Rochester

(2005). La Biennale di Venezia :51. International art exhibition. La Biennale di Venezia :Rizzol   Venezia :New York

(2007). Monet :1840-1926. Grange Books    Rochester    2007

(2006). USA today :new American art from the Saatchi Gallery. Royal Academy of Arts ;Distrib   London :New York

(2005). Pressplay :contemporary artists in conversation. Phaidon    London   

(2001). Picasso, Pablo. Picasso konuşuyor  Ütopya Yayınevi    Ankara  

(2007). Renoir :1841-1919. Grange Books    Rochester   

(1994). The Art book  Phaidon   London  

(1990). Who's who in art.  Art Trade Press    London

(1996). The 20th-century art book. Phaidon Press    London

(2007). 30,000 years of art :the story of human creativity across time and spa Phaidon    New York   

Akbulut, Durmuş, (2006). Resim neyi anlatır :yorum  İstiklal Kitabevi    İstanbul

Aitchison, Jean,( 2003). New media language Routledge    London   

Armstrong, Tim,( 2005) Modernism :a cultural history Polity    Cambridge  

Arnold, Dana.( 2002). Reading architectural history. Routledge    London ;New York  

Barthes, Roland . (1997). Göstergebilimsel serüven. Yapı Kredi    İstanbul   

Batur, Enis   (1997) Modernizmin serüveni :bir "temel metinler" seçkisi, Yapı Kredi    İstanbul

Batur, Enis   (1999) Modernizmin serüveni :bir "temel metinler" seçkisi, Yapı Kredi    İstanbul

Batur, Enis    (2004).  İmgeleri kim dinler?  Yapı Kredi    İstanbul  

Boydaş, Nihat. (2004).  Eleştiriye giriş ve resim eleştirisi  Gündüz Eğitim ve Yayıncılık    Ankara   

Bignell, Jonathan.( 2002) Media semiotics :an introduction  Manchester University Press    Manchester

Brooker, Peter. (1992) Modernism/postmodernism  Longman    London ;New York

Buyurgan, Serap.   (2005) Görsel sanatlar eğitiminde müze eğitimi ve uygulamaları Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği. Ankara 

 Curry, David Park. (2004) James McNeill Whistler :uneasy pieces Virginia Museum of Fine Arts ;   Richmond :New York

Çağan, Kenan. (2003)  Popüler kültür ve sanat Altınküre    Ankara

Demirkol, C. Vedat. (2008) Batı sanatında modernizm ve portmodernizm  Evrensel Basım Yayın    İstanbul   

Diepeveen, Leonard,  (2003) The difficulties of modernism. Routledge    New York

Eco, Umberto.  (1992). Interpretation and overinterpretation Cambridge University    Cambridge

Eco, Umberto. (1991). Alımlama göstergebilimi  Düzlem Yayınları    İstanbul

Ehrat, Johannes, (2005). Cinema and semiotic :Peirce and film aesthetics, narration, and represUniversity of Toronto Press    Toronto ;Buffal   

Erinç, Sıtkı M.    (2004). Resmin eleştirisi üzerine Ütopya Yayınevi    İstanbul

Frutiger, Adrian  (1998) Signs and symbols :their design and meaning Ebury Pr.    London   

Foster, Hal. (1997). The return of the real :the avant-garde at the end of the century  MIT Press    Cambridge, Mass   

Foster, Hal.  (2009).  Gerçeğin geri dönüşü Ayrıntı    İstanbul   

Foster, Hal.  (2002). The anti-aesthetic :essays on postmodern culture New Press    New York  
Germaner, Semra.    (2008) Modern ve ötesi :1950-2000 = Modern and beyond : 1950-2000  İstanbul Bilgi Üniversitesi    İstanbul  

Gombrich, Ernst Hans. (1992). Sanat ve yanılsama :resim yoluyla betimlemenin psikolojisi. Remzi Kitabevi    İstanbul   

Gombrich, Ernst H. (1997). Genç okurlar için kısa bir Dünya tarihi İnkılâp    İstanbul  

Gombrich, E. H.   (1999). Sanatın öyküsü Remzi Kitabevi    İstanbul

Harris, Roy. (1996).  Signs, language and communication :integrational and regregational app Routledge    London  

Hicks, Alistair. (2001) Art works :British and German contemporary art 1960-2000 Merrell Publishers :Deutsche B   London   

Kahraman, Hasan Bülent  (2002) Postmodernite ile modernite arasında Türkiye :1980 sonrası zihinsel, Everest    İstanbul  

Kahraman, Hasan Bülent.  ( 2002)  Sanatsal gerçeklikler, olgular ve öteleri ... Everest  Yayınları  İstanbul

Kahraman, Hasan Bülent.    (2003). Kitle kültürü kitlelerin afyonu  Agora  Kitaplığ  İstanbul

Kahraman, Hasan Bülent,  (2004).  Kültür tarihi affetmez Agora Kitaplığı    İstanbul  

Kahraman, Hasan Bülent,    (2008). Beyazlar kirli :eleştirmeler Kavram    Cağaloğlu, İstanbul

Klee, Paul   (1995) Modern sanat üzerine  Altıkırkbeş Yayın    İstanbul   

Landa, Robin  (1998) Thinking creatively :new ways to unlock your visual imagination North Light Books    Cincinnati, Ohi  

Lynton, Norbert.  (2004).  Modern sanatın öyküsü. Remzi Kitabevi  İstanbul

Lloyd, Jill    (1991) German expressionism :primitivism and modernity Yale University    New Haven

Lumley, Robert,   (2004) Arte povera Tate Pub.    London  

Rembrandt Harmenszoon van   (2006) Rembrandt ve çevresi :desenler = Rembrandt and his circle : drawings  Suna ve İnan Kıraç Vakfı    İstanbul  

Rosenau, Pauline Vaillanc   (1998) Post-modernizm ve toplum bilimleri :içgörüler, içakışlar, içeri-dalış Ark    Ankara   

Sartre, Jean-Paul. (1997)  Estetik üstüne denemeler Doruk Yayınevi    Ankara

Sayre, Henry M., (2009). Writing about art  Pearson Prentice Hall    Upper Saddle Ri   

White, Michael, (2003)   De Stijl and Dutch modernism  Manchester University Press    Manchester

Türkdoğan, Tansel. (2004). Çağdaş sanat :karakteri, 60 sonrası akımlar, sanatçı söyleşileri Piramit    Ankara   

Yılmaz, Mehmet. (2001). Sanatçıları okumak ya da hayali söyleşiler  Ütopya Yayınevi    Ankara  

Yılmaz, Mehmet,    (2004). Sanatın felsefesi, felsefenin sanatı. Ütopya Yayınevi    Ankara   
 

 1.  Sosyal Alanlar: Görsel Sanatlar Bölümüne gelecek öğrenciler için gerekli sosyal olanaklar üniversitemiz bünyesinde hali hazırda bulunmaktadır. Bunlar:

Kantin ve Kafeteryalar: Kafeterya: 2 adet (200 m²)

Yemekhaneler:  Öğrenci yemekhanesi sayısı: 1  adet (400 m²) - Kapasite: 420 kişi

Personel yemekhanesi sayısı: 1 adet (500 m²) - Kapasite: 127 kişi

Seminer Salonu: 1 adet (30 m²) - Kapasite: 20 kişi

Konferans Salonu: 1 adet (250 m²) - Kapasite: 450 kişi

Okuma Salonu: 1 adet (60 m2)

Akademik Personel Hizmet Alanları: 82 çalışma odası (Kullanan sayısı: 102 kişi)

İdari Personel Hizmet Alanları: 19 çalışma odası (Kullanan sayısı: 33 kişi)