Akademik Kadro

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Doç. Ayşegül TÜRK

Bölüm Başkanı

1021

484 00 26

 Mesut DENLİ

Bölüm Sekreteri

1051

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Atilla İLKYAZ

Öğretim Üyesi

1039

484 00 26

Doç. Dr. K. Özlem ALP

Öğretim Üyesi

1059

484 00 26

Doç. Ayşegül TÜRK

Öğretim Üyesi

1037

484 00 26

Yrd. Doç. Dr. Can ŞAHİN

Öğretim Üyesi

1043

484 00 26

Öğr. Gör. Murat YILMAZ

Öğretim Görevlisi

1047

484 00 26

Arş. Gör. Gülten ÖZDEMİR
(Anadolu Üni. 35. Mad. Göre Görevli)

Araştırma Görevlisi

 

 

Arş. Gör. Dr. Asuman Aypek ARSLAN

Araştırma Görevlisi

1050

484 00 26

Arş. Gör. Banu  YÜCEL

Araştırma Görevlisi

1044

484 00 26

Arş. Gör. Zeynep TUNÇEL

Araştırma Görevlisi

1045

484 00 26

Arş. Gör. Kübra GÜRLEŞEN

Araştırma Görevlisi

1041

484 00 26

Arş. Gör. Mert ACAR

Araştırma Görevlisi

1045

484 00 26